Zakończono remont drogi powiatowej Chrząstówka – Bajdy.
Powiat Krośnieński zakończył remont drogi powiatowej nr 1942R Chrząstówka – Bajdy. Inwestycja została zrealizowana z programu usuwania klęsk żywiołowych, na którą Powiat Krośnieński otrzymał promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 650 tys. złotych.

Oficjalny odbiór odbył się 16 lipca w obecności przedstawicieli Zarządu Powiatu Aleksandra Mercika i Iwony Stefanik, dyrektora PZD Marka Pepery oraz przedstawicieli wykonawcy, którym był RBDiM w Krośnie Bartosza Zdzieby i kierownika budowy Ryszarda Fica. Zakres prac obejmował m.in. wykonanie nawierzchni jezdni na długości 2632 m, ścięcie i uzupełnienie poboczy oraz oczyszczenie rowów. Zniszczona na skutek powodzi w 2011 r. wymagała naprawy. Liczne przełomy i wyboje stwarzały zagrożenie dla użytkowników drogi.

remont drogi Bajdy

Obecny na otwarciu drogi dyrektor Aleksander Mercik przypomniał, że jest to czwarte zadanie inwestycyjne w obecnej kadencji związane z odbudową drogi powiatowej na terenie Gminy Wojaszówka zrealizowane ze środków powodziowych. -Tym samym wszystkie drogi powiatowe na terenie Gminy, które ucierpiały w wyniku powodzi i obfitych opadów deszczu w latach 2010 – 2014 zostały wyremontowane. Cieszę się, że to zadanie zostało zakończone bo otrzymaliśmy środki finansowe z MSWiA na odbudowę kolejnych dróg zniszczonych w wyniku powodzi w roku 2010 i musimy skupić się na jak najszybszym ogłoszeniu przetargów – podkreślił dyrektor A. Mercik.

Dyrektor w imieniu Zarządu Powiatu podziękował Wójtowi i Radzie Gminy Wojaszówka za wsparcie finansowe w realizacji tego zadania w kwocie 80 tys. złotych. Słowa podziękowania skierował na ręce radnej Iwony Stefanik, która mocno zabiegała aby to zadanie znalazło się na liście wniosków o dofinansowanie jak również sołtys Marii Gajda za bieżący udział podczas prac remontowych. Wykonawcom życzył realizacji wielu inwestycji, które poprawią bezpieczeństwo i przyczynią się do dalszego rozwoju firmy.

Wartość całkowita inwestycji wyniosła 815 298 zł.

Udostępnij ten artykuł znajomym: