W Parku Dworskim w Ustrobnej odsłonięto pierwszy pomnik na Szlaku Orląt Lwowskich. Uroczystość odbyła się w sobotę 18 sierpnia.
W obecności przedstawiciela premiera i marszałka sejmu, przedstawicieli sejmu i senatu, służb mundurowych, samorządów lokalnych, duchowieństwa i mieszkańców Ustrobnej w sobotę w Parku Dworskim odsłonięto pierwszy pomnik na Szlaku Orląt Lwowskich, upamiętniający ppor. Jana Feliksa Charlewskiego. W uroczystości wzięła udział również asysta honorowa 21. Batalionu Dowodzenia z Rzeszowa, Orkiestra Wojskowa z Dęblina i poczet sztandarowy 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich z Przemyśla a także poczty sztandarowe z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bratkówce i Bajdach oraz Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Monte Casino w Ustrobnej.

uroczystości w Ustrobnej

Szlak Orląt Lwowskich wyznaczy 44 pomniki usytuowane w miejscowościach, w których urodzili się "Orlęta Lwowskie" czyli uczestnicy walk o Lwów w 1918 roku. Inicjatorem przedsięwzięcia jest Tradycyjny Oddział C. i K. Regimentu Artylerii Fortecznej No. 2 Barona Edwarda von Beschi - Twierdza Kraków przy współpracy Instytutu Pamięci Narodowej i lokalnych samorządów.

Pierwszy pomnik na Szlaku Orląt Lwowskich odsłonił Komendant Tradycyjnego Oddziału C. i K. Przemysław Jaskółowski i Wójt Gminy Wojaszówka Sławomir Stefański.

odsłonięcie pomnika Szlaku Orląt Lwowskich

Ppor. Jan Feliks Charlewski urodził się 12 maja 1894 roku w Ustrobnej jako syn organisty, został ochrzczony w obrządku rzymskokatolickim. Uczęszczał do gimnazjum w Krakowie. Tu zastała go pierwsza wojna światowa. Zgłosił się do służby w szeregach Legionów Polskich, gdzie został wcielony do 2 pułku piechoty. Walczył w Karpatach, tam po raz pierwszy został ranny. Wysłano go na leczenie do Krakowa, a po rekonwalescencji przeniesiono do 18 pułku piechoty armii austriacko-węgierskiej w stopniu plutonowego. Za okazane męstwo i zasługi na froncie rosyjskim skierowano go do szkoły oficerskiej w Bazin (obecnie Pezinok na Słowacji). Raniony po raz drugi w 1918 r. otrzymał urlop na ukończenie studiów na Politechnice Lwowskiej. 1 listopada 1918 r. na skutek zajęcia Lwowa przez Ukraińców w mieście rozgorzały ciężkie walki uliczne. Brał w nich udział na odcinku "Szpital Technika I" od 6 listopada do nadejścia odsieczy z Krakowa i oswobodzenia miasta w dniu 22 listopada 1918 r. Ponownie ranny, po powrocie do zdrowia został skierowany na Persenkówkę, gdzie poległ w dniu 29 grudnia 1918 roku w wieku 24 lat. Jego ciała nigdy nie zidentyfikowano. Pośmiertnie został odznaczony: Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Obrony Lwowa.

złożenie kwiatów pod pomnikiem

Podczas uroczystości wręczono pierwsze Medale Fundacyjne Szlaku Orląt Lwowskich instytucjom i osobom zasłużonym dla budowy szlaku.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z Ustrobnej.