468 pierwszoklasistów otrzymało odblaski w ramach akcji „Jestem widoczny, jestem bezpieczny”. Już po raz szesnasty Prezydent Miasta Krosna przekazał akcesoria odblaskowe nie tylko uczniom ale i krośnieńskim szkołom. Spotkanie odbyło się we wtorek tj. 25 września w sali widowiskowej Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie przy ul. Kolejowej 1.
Podobnie jak w ubiegłym roku dzieci otrzymały kolorowankę "Wychowanie Komunikacyjne" i zawieszki odblaskowe LED, natomiast szkoły dostały na wyposażenie odblaskowe chusty, które mają za zadanie poprawę bezpieczeństwa najmłodszych podczas różnego rodzaju wyjść. Elementy odblaskowe były ufundowane przez Prezydenta Miasta Krosna oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie. Odblaski dzieciom i dyrektorom szkół wręczył Zastępca Prezydenta Miasta Krosna Bronisław Baran i Przewodniczący Rady Miasta Zbigniewem Kubitem.

konkurs dla dzieci

Tradycyjnie pracownicy krośnieńskiej Straży Pożarnej, Policji i Straży Miejskiej przygotowali dla dzieci konkursy i quizy nt. przepisów ruchu drogowego, a ich uczestnicy za poprawne odpowiedzi były nagradzane dodatkowymi upominkami.

Spotkanie podsumowało przedstawienie zrealizowane przez Studio Fama pt. "Bezpieczna Przygoda". Spektakl opowiadał o podstawowych zagrożeniach komunikacyjnych, czyhających na dzieci w drodze z domu do szkoły. Dzieci bardzo energicznie i żywiołowo brały udział w przedstawieniu, chętnie występowały na scenie, wspólnie z aktorami śpiewały piosenki, chóralnym głosem wspólnie odpowiadały na pytania.

przedstawienie

Akcja "Jestem widoczny, jestem bezpieczny" realizowana jest w ramach programu Prezydenta Miasta Krosna "Dorastam Bezpiecznie". Jego celem jest przede wszystkim podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na terenie szkoły i poza jej obrębem oraz zapobieganie zagrożeniom, na jakie narażony jest dorastający młody człowiek.