W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie uroczyście zainaugurowano pierwszy rok studiów magisterskich.
- Dla nas to jest ważne wydarzenie. Rozpoczynamy nowy etap w rozwoju naszej szkoły - mówił podczas inauguracji studiów magisterskich na kierunku "Inżynieria produkcji" rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie prof. dr hab. Grzegorz Przebinda. - To dowartościowanie szkoły, wzmocnienie jej miejsca zarówno w systemie wyższej edukacji jak i też w regionie.

Uroczystość odbyła się w poniedziałek 4 marca w auli przy ul. Kazimierza Wielkiego.

Jak na inaugurację przystało, przedstawiciele pierwszego rocznika złożyli uroczyste ślubowanie i symbolicznie zostali włączeni w społeczność akademicką uczelni. Pierwszy wykład wygłosił prof. dr hab. inż. Janusz Kowal z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

inauguracja studiów magisterskich PWSZ Krosno

Studia magisterskie w PWSZ są odpowiedzią na zapotrzebowanie regionalnej gospodarki, poszukującej wykształconych specjalistów, przygotowanych do pracy w zakładach produkcyjnych i usługowych, ośrodkach naukowo - badawczych, firmach projektowych i doradczych. Na listę studentów studiów II stopnia kierunku "Inżynieria produkcji" zostało wpisanych 114 studentów.

Historyczny moment w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie przypada w 20 roku jej istnienia. Na maj zapowiedziane są uroczystości jubileuszowe. W ich ramach odbędzie się Międzynarodowy Festiwal Młodzieży, z wykładem przyjedzie wybitny znawca języka polskiego prof. dr hab. Jan Miodek a gościem będzie Wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego dr Jarosław Gowin.

Udostępnij ten artykuł znajomym: