Szkoła to nie tylko nauczanie i odpytywanie, ale i wychowywanie - stwierdził prezydent Krosna Piotr Przytocki podczas wręczenia nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W tym roku nagrody prezydenta odebrało 43 nauczycieli z krośnieńskich szkół i placówek, których organem prowadzącym jest Miasto Krosno. Uroczystość odbyła się 14 września w sali narad Urzędu Miasta Krosna.
Nagrody przyznawane są nauczycielom pracującym zarówno w przedszkolach, szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach pierwszego stopnia, placówkach szkolnictwa specjalnego oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej. - W tym roku wpłynęły 72 wnioski od dyrektorów, rad pedagogicznych, związków zawodowych i dodatkowo jeszcze cztery wnioski od prezydenta. Z łącznej liczby 76 wniosków, komisja uznała, że siedem z nich z przyczyn formalnych, nie może być rozpatrzonych. Ostatecznie prezydent zatwierdził pozytywnie 43 wnioski o przyznanie nagród, które zaproponowała komisja - powiedział Bronisław Baran, zastępca prezydenta Krosna.

Wyróżnieni nauczyciele osiągają sukcesy w pracy dydaktycznej, a także wykazują się znaczącą działalnością na rzecz szkoły i miasta.

nagrody dla nauczycieli

Wśród wyróżnionych nagrodami wysokości 3 tys. zł (brutto) znaleźli się: Kamila Liebner (Przedszkole Miejskie nr 5 - dyrektor), Elżbieta Pelc (Przedszkole Miejskie nr 8 - edukacja przedszkolna), Krystyna Samborska (SP nr 3 - matematyka, informatyka), Katarzyna Deptuch (SP nr 14 - chemia), Katarzyna Rygiel-Hałucha (SP nr 14 - przyroda, biologia), Hanna Ungeheuer (SP nr 14 - wicedyrektor, biologia), Małgorzata Wach (SP nr 14 - edukacja wczesnoszkolna), Elżbieta Trybus (MZS nr 1 - edukacja przedszkolna), Bożena Cyran (MZS nr 1 - język polski), Beata Wierzbicka-Kustra (MZS nr 3 - biologia, przyroda), Ewa Chodyniecka-Szarecka (SP nr 15 - fizyka), Barbara Kijowska (SP nr 15 - geografia), Alina Okowińska (SP nr 15 - edukacja wczesnoszkolna), Anna Smyka (SP nr 15 - język angielski), Elżbieta Dudek (SP nr 6 - biblioteka, plastyka, muzyka), Beata Banaś (MZS nr 7 - edukacja wczesnoszkolna, muzyka), Marta Pulnar (MZS nr 7 - edukacja przedszkolna), Renata Gancarz (MZS nr 8 - język angielski), Jolanta Teśniarz (MZS nr 8 - język polski, muzyka), Zofia Bartecka-Prorok (I LO - język polski), Andrzej Bysiewicz (I LO - matematyka), Piotr Kucia (I LO - matematyka), Marcin Pudło (I LO - historia, WOS, przedsiębiorczość), Ewa Zygarowicz (I LO - język niemiecki), Ryszard Solecki (II LO - informatyka), Elżbieta Longosz (MZS nr 4 - historia, WOS), Paweł Guzik (ZSP nr 1 - wychowanie fizyczne), Beata Madejska (ZSP nr 1 - przedmioty zawodowe, informatyka), Elżbieta Marczuk (ZSP nr 1 - matematyka), Ewa Starowiejska (ZSP nr 2 - dyrektor), Elżbieta Matusz (ZSP nr 2 - przedmioty zawodowe), Agata Paradysz (ZSP nr 2 - przedmioty zawodowe), Dorota Buczek (Zespół Szkół Mechanicznych - język polski), Piotr Warżołek (Zespół Szkół Mechanicznych - przedmioty zawodowe), Jacek Machnik (Zespół Szkół Mechanicznych - przedmioty zawodowe), Dariusz Płaza (Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych - wychowanie fizyczne), Artur Delimat (Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących - geografia), Grzegorz Półchłopek (Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących - przedmioty zawodowe), Renata Szyndak (Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących - fizyka), Lidia Kasińska (Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych - dyrektor), Marcin Bednarz (Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego - wicedyrektor), Urszula Limanówka (SOSW - pedagog), Renata Brągiel (Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - dyrektor).

nauczyciele

Nagrody wręczył prezydent Krosna Piotr Przytocki wspólnie z przewodniczącym Rady Miasta Krosna Zbigniewem Kubitem.

- Świętowanie Dnia Edukacji Narodowej to okazja do życzeń, gratulacji i podziękowań za efekty pracy krośnieńskiej oświaty na każdym szczeblu. Warto dodać, że jesteśmy w okresie zmian w edukacji. Jest to bardzo trudny czas dla nas z punktu widzenia prowadzenia finansów w oświacie a dla Państwa w zderzeniu z pomysłami, które historia oceni, czy były dobre czy złe. Dziękuję wszystkim za trud i wysiłek, jaki wkładacie, by osiągnąć jak najlepsze wyniki, w tym co robicie - stwierdził prezydent Piotr Przytocki.

Anna Bazan i Tadeusz Alibożek

Kwiatami uhonorowano również emerytowanych nauczycieli, którzy później sprawowali funkcję radnych: Annę Bazan i Tadeusza Alibożka.

W spotkaniu uczestniczyli także przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miasta Krosna Piotr Grudysz, zastępca prezydenta Bronisław Baran oraz Marlena Gierucka, naczelnik Wydziału Edukacji UM Krosna i przedstawiciele oświatowych związków zawodowych.

Uroczystość przygotował Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krosna.