Doszło do porozumienia miasta Krosna z gminami Krościenko Wyżne i Miejsce Piastowe w sprawie zmiany granic. Dokument, dzięki któremu będzie można przystąpić do dalszych prac, w tym skierowania pisma do Rady Ministrów, podpisano 6 grudnia w samo południe w Urzędzie Miasta Krosna.
Wniosek o zmianę granic będzie zakładał powiększenie Krosna od 1 stycznia 2021 r. o około 120 hektarów, oczywiście pod warunkiem pozytywnych opinii rad gmin Krościenko Wyżne i Miejsce Piastowe, Rady Miasta Krosna i Rady Ministrów. Dzięki zawartemu porozumieniu, gmina Miejsce Piastowe będzie mogła odkupić 11 hektarów zlokalizowanych przy torach kolejowych i przy drodze krajowej nr 19 (w tym tym teren stadionu, na którym mecze rozgrywa Partyzant Targowiska), a gmina Krościenko Wyżne niecałe 19 hektarów. Wyceny terenów dokonają biegli rzeczoznawcy. Ich cena ma być znana do połowy stycznia przyszłego roku. Wówczas zostanie przedstawiona przez Krosno cena zbycia, a gminy będą mogły je zakupić na początku 2021 r., gdy Rada Ministrów zgodzi się na zmianę granic. Zgodnie z porozumieniem, będą mogły zapłacić w ratach.

Rozmowy i negocjacje między samorządami trwały wiele miesięcy i udało się dojść do porozumienia. - Skorzystają na nim wszyscy, choć oczekiwania każdej ze stron na pewno były większe. Jednak sprawy, na którym najbardziej zależało włodarzom gmin Krościenko Wyżne i Miejsce Piastowe udało się wynegocjować. Podpisane porozumienie precyzuje zasady współpracy na chwilę obecną oraz w przyszłości - powiedział prezydent Krosna Piotr Przytocki.

podpisywanie porozumienia
Porozumienie podpisali włodarze gmin

Dla Doroty Chilik, wójta gminy Miejsce Piastowe bardzo ważne w porozumieniu były zapisy, które gwarantują rozwój inwestycyjny, w tym połączenie Krosna z S-19 oraz powstanie strefy inwestycyjnej. Niezwykle ważnym zapisem jest również to, że w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego będzie zakaz lokalizacji inwestycji powodujących uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich. - Mam tutaj na myśli instalacje do przetwarzania lub unieszkodliwiania odpadów, w tym instalacje do termicznego przekształcania lub unieszkodliwiania odpadów oraz składowisk odpadów, biogazownie, instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej, energię wiatru - powiedziała wójt Dorota Chilik.

Dodała również, że samorządy powinny iść w partnerstwie do przodu, ale na jasno wytyczonych warunkach i celach. - Dzisiejsze porozumienie pokazuje, że jesteśmy w stanie to zrobić i mam nadzieję, że dopniemy wszystko do końca z myślą o mieszkańcach i całego południowego Podkarpacia, by zatrzymać marginalizację tej części województwa - stwierdziła wójt Miejsca Piastowego.

Jak podkreślił Mateusz Liput, wójt Krościenka Wyżnego, wypracowany kompromis na pewno nie zadowala do końca każdej ze stron, ale porozumienie pozwoli na zagospodarowanie nieużywanego do tej pory terenu, na czym skorzystają wszyscy. - Temat drążony jest od ponad dwóch lat i chyba nadszedł w końcu czas, by go sfinalizować. Rozmowy, które były prowadzony podczas poprzedniej, jak i w trakcie obecnej kadencji, na pewno nie były łatwe. Dzieliły nas pomysły odnośnie zagospodarowania tego terenu czy powierzchnia, która mogłaby ewentualnie zostać podzielona - dodał Jan Omachel, zastępca wójta gminy Krościenko Wyżne.

mapa tereny lotniska Iwonicz
Podział terenu został wspólnie dopracowany

Dla władz miasta cele związane z propozycją zmian granic nie zmieniają się. Jest nią uruchomienie terenów inwestycyjnych i budowa drogi, która połączy się z obecną drogą krajową nr 19 a później z węzłem "Iskrzynia" na S-19. Jest to teraz tym bardziej ważne, że PKP mają zamiar zlikwidować przejazd kolejowy między ul. Sikorskiego w Krośnie a ul. Jana Pawła II w Łężanach. W planach jest budowa drogi, która od ul. Sikorskiego będzie prowadzić do ul. Grunwaldzkiej w Krościenku Wyżnym. Tam PKP mają wybudować duże rondo turbinowe, z którego na wprost będzie nowa droga do S-19, w prawo do ul. Jana Pawła II w Łężanach a w lewo, dalej ul. Grunwaldzką w kierunku centrum Krościenka Wyżnego.

- Dziękujemy włodarzom gmin za szersze spojrzenie na uwarunkowania, w jakich znajduje się południowa część województwa, a w szczególności brak dostępności komunikacyjnej, który nam bardzo doskwiera, jeśli idzie o zainteresowanie inwestorów. Bardzo dobrze, że udało się dojść do porozumienia teraz, na "przednówku" nowej perspektywy finansowej. Porozumienie otwiera nam drogę do możliwości finansowania dużych, bardzo kosztownych, przedsięwzięć infrastrukturalnych - podkreślił Tomasz Soliński, zastępca prezydenta Krosna.

uścisk dłoni

Harmonogram działań, które trzeba wykonać jest bardzo napięty. W najbliższym czasie zwołana zostanie sesja Rady Miasta Krosna, by można było uruchomić ten proces. Sesje w tej sprawie będą musiały się odbyć również w tych dwóch gminach. Później zostaną przeprowadzone w tych trzech samorządach konsultacje społeczne. Do końca marca do Rady Ministrów będzie musiał trafić wniosek o zmianę granic. Decyzja zostanie podjęta do lipca przyszłego roku i gdy będzie pozytywna, zmiana granic nastąpi od 1 stycznia 2021 r.

Udostępnij ten artykuł znajomym: