Zręcin,
W Zręcinie obok kościoła parafialnego stanęła żywa szopka bożonarodzeniowa. Zamieszkały w niej gołębie, kozy, owce, króliki oraz kucyk.

Przejdź do artykułu

webBrowser1.NavigateToString("");