Organizacje społeczne z wsi Równe wzięły udział w inicjatywie polegającej na zagospodarowanie terenu przy kościele parafialnym. Powstała całoroczna rabata kwiatowa.
Inicjatywa realizowana w listopadzie 2020 roku skierowana była do mieszkańców wsi Równe w gminie Dukla. Wniosek o dotację z projektu "Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2020" złożyło Stowarzyszenie Miłośników Równego "Równianie". To już druga inicjatywa realizowana z tych funduszy.

Do udziału w przedsięwzięciu zaangażowały się organizacje działające na terenie wsi oraz przy Szkole Podstawowej im. Michała i Marii Krukierków. Byli to członkowie Stowarzyszenia "Równianie", Koła Gospodyń Wiejskich, Rady Sołeckiej, Rady Parafialnej, 14 Drużyny Harcerskiej WATRA z Równego oraz chętni mieszkańcy wsi. Projekt miał na celu zmotywować mieszkańców do wspólnego działania. Ponadto przysłużył się integracji międzypokoleniowej.

Kwiatowy Skwer Nadziei w Równem

Celem inicjatywy była rewitalizacja, uporządkowanie i estetyczne zagospodarowanie terenu przy Kościele Parafialnym w Równem. Działania opierały się na 3 etapach prac. Pierwszym etapem było zaprojektowanie i wytyczenie kształtu rabaty. Drugi etap polegał na ściągnięciu wierzchniej warstwy trawnika, zglebogryzowaniu ziemi, zamocowaniu palisady i wypełnieniu rabaty ziemią ogrodniczą. Ostatni etap prac polegał na zasadzeniu cebul kwiatowych, sadzonek i pokryciu rabaty korą sosnową. Zrealizowaną inicjatywę upamiętniła tabliczka pamiątkowa.

Kwiatowy Skwer Nadziei w Równem

Rezultatem działań jest całoroczna rabata kwiatowa. Inspiracją dla Grupy nieformalnej "Ogrodniczki" była Akcja "Pola Nadziei"- kampania mająca wymiar społeczny, której podstawą jest wolontariat.

Kwiatowy Skwer Nadziei w Równem

Rówieński Kwiatowy "Skwer Nadziei" jest symbolem kwitnącej współpracy społeczności. Inicjatywa pokazuje wartość pracy wolontariuszy i ma zachęcić szersze grono osób do współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Równego "Równianie" w przyszłości. Symboliczna, żółta, żonkilowa rabata będzie rozkwitać co roku. Równe - tutaj rozkwita dobro.