Wójt gminy Korczyna w mocnych słowach komentuje wyniki kolejnego naboru w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
31 marca Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart poinformowała o rozstrzygnięciu kolejnego naboru w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Na Podkarpacie trafi prawie 140 mln zł.

Z pieniędzy skorzystają gminy powiatu krośnieńskiego, ale nie wszystkie. Uznania nie zyskały wnioski złożone przez miasto Krosno oraz gminy Jedlicze i Korczyna.

Gmina Korczyna złożyła trzy wnioski i jak czytamy w informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy w Korczynie "Niestety, zadania te nie zostały uznane za warte realizacji. Uzasadnione wątpliwość budzi procedura przyznawania dofinansowania. Oprócz wniosków złożonych przez Gminę Korczyna nieuwzględnione zostały również te, złożone przez miasto Krosno oraz Gminę Jedlicze. Wszystkie inne gminy z terenu powiatu krośnieńskiego dotację otrzymały (choć w zakresie o wiele niższym niż o to wnioskowały). Beneficjenci otrzymali środki na zadania identyczne do zaplanowanych w naszej gminie, np. rozbudowę sieci kanalizacyjnej."

Wyniki naboru skomentował w mocnych słowach wójt Jan Zych.
- Opublikowana na stronie internetowej lista beneficjentów nie posiada żadnej wzmianki o kryteriach udzielania przedmiotowej dotacji. Trudno więc powiedzieć, dlaczego władze postanowiły ukarać mieszkańców naszej gminy, nie przyznając środków na realizację zadania tak ważnego, jak na przykład rozbudowa sieci kanalizacji. Chciałbym przypomnieć, że podobne wątpliwości co do kryteriów budziło poprzednie „rozdanie” środków Funduszu Inwestycji Lokalnych, rozstrzygnięte w grudniu ubiegłego roku. Również wtedy nasze wnioski zostały odrzucone. Na konferencji prasowej poprzednio wzywałem władze rządowe do „opamiętania”, niestety w tym rozdaniu to opamiętanie nadal nie nastąpiło - stwierdził Jan Zych.