Pozytywnym wynikiem zakończyła się standardowa kontrola przetargu na projekt i budowę drogi ekspresowej S19 od Iskrzyni do Miejsca Piastowego, którą przeprowadził Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Co dalej z inwestycją?
W przetargu na projekt i budowę odcinka S19 Iskrzynia -Miejsce Piastowe wpłynęło 11 ofert. 9 czerwca br. jako najkorzystniejszą wybrano ofertę konsorcjum firm Aldesa Construcciones Polska (lider) oraz Aldesa Construcciones (partner), które zaoferowało zrealizowanie zadania za kwotę 365 074 863,34 zł.

- Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie i budowa 10,3 km dwujezdniowej drogi ekspresowej. W ramach prac powstaną dwa węzły drogowe: Iskrzynia i Miejsce Piastowe, Obwód Utrzymania Drogowego Miejsce Piastowe, a także obiekty inżynierskie w miejscach przekroczeń przeszkód poprzecznych: dwie estakady, pięć wiaduktów drogowych, 11 mostów w ciągu drogi ekspresowej, przejście nad S19 dla zwierząt średnich, przejście pod obiektem inżynierskim dla średnich zwierząt, przejście pod obiektem inżynierskim dla małych zwierząt - poinformowała Joanna Rarus z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie.

Droga zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz urządzenia ochrony środowiska. Przebudowane i rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna.

Podpisanie umowy na projekt i budowę zaplanowano na wrzesień br. Wykonawca na roboty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie będzie miał 36 miesięcy. Ponadto wymaganiem inwestora jest złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w terminie 10 miesięcy od podpisania umowy (tzw. kamień milowy).

Ankieta

Czy uda się wykonać w terminie planowany odcinek S19 Iskrzynia - Miejsce Piastowe?

Zagłosuj, aby zobaczyć wyniki ankiety