Wiceprezes NFOŚiGW Dominik Bąk uhonorowany został przez prezydenta Krosna Piotra Przytockiego i prezesa MPGK Krosno Janusza Fica, okolicznościową statuetką.
Krośnieński Holding Komunalny jest beneficjentem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie od 2004 r. W ciągu 17 lat spółka zrealizowała 14 projektów inwestycyjnych, z zakresu działalności ciepłowniczej, wodociągowej oraz przetwarzania odpadów. Zaangażowanie finansowe NFOŚiGW w realizację tych projektów przekroczyło w tym roku 200 mln zł.

- Spółka komunalna nie może wypracowywać zysków, ale może szukać szans na swój rozwój w ramach pozyskiwania dotacji zewnętrznych, a te są dostępne, między innymi w Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - mówi Janusz Fic, prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego.

W przypadku 9 projektów otrzymane dofinansowania pochodziły ze środków unijnych, pozyskanych m.in. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, który wspiera gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne. Na 5 innych projektów udało się Spółce pozyskać dofinansowania z dotacji krajowych NFOŚiGW w Warszawie, m.in. w ramach programów "Ciepłownictwo Powiatowe" czy "Racjonalna gospodarka odpadami".

- Poszukując źródeł finansowania dla projektów coraz lepiej poznawaliśmy mechanizmy dofinansowań, a tym samym zaczęliśmy pisać lepsze projekty oraz odważniej wnioskować o ich wsparcie. Otrzymane dofinansowania były dla nas kołem zamachowym do dalszego rozwoju i kolejnych proekologicznych inwestycji - podkreśla prezes Janusz Fic.

W ramach perspektyw finansowych UE, na lata 2004-2020, Krośnieński Holding Komunalny pozyskał ponad 146 mln zł dofinansowań. Pierwszy projekt, na którego realizację Spółka otrzymała dofinansowanie, dotyczył modernizacji kotłów węglowych w krośnieńskiej ciepłowni. Inwestycja o wartości 2,7 mln zł otrzymała wówczas 1,3 mln zł wsparcia finansowego, co stanowiło blisko 50% kwoty całego przedsięwzięcia.
W latach 2007-2013 Spółka zrealizowała dwie inwestycje z dofinansowaniem unijnym, tj. modernizację Oczyszczalni Ścieków (w ramach projektu "Uporządkowanie Gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna - I etap") oraz budowę bloku kogeneracyjnego na biomasę w miejskiej ciepłowni, produkującego w skojarzeniu energię cieplną i elektryczną, czego efektem jest uzyskany status elektrociepłowni.
W kolejnych latach, w ramach perspektywy unijnej 2014-2020, Spółka zrealizowała 6 projektów inwestycyjnych, o wartości ponad 144,5 mln zł (netto), z dofinansowaniem prawie 91 mln zł. W tej puli projektów znalazły się inwestycje proekologiczne, w tym dotyczące gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna, gruntownej modernizacji i rozbudowy instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, budowy nowego kotła biomasowego w Elektrociepłowni Krosno, a także modernizacji systemu ciepłowniczego na kilku krośnieńskich osiedlach, w celu poprawy jego efektywności i oddziaływania na środowisko. Na sam projekt odpadowo-energetyczny - "Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego - I etap", który jest największym przedsięwzięciem w dotychczasowej historii Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego, Spółka pozyskała prawie 58 mln zł dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W ramach dotacji ze środków krajowych NFOŚiGW w Warszawie dofinansowanie otrzymało 5 projektów złożonych przez Krośnieński Holding Komunalny. Wartość pozyskanych dofinansowań wynosi ponad 54,3 mln zł. Projekty te dotyczą m.in. budowy kolejnych instalacji prądotwórczych, modernizacji Zakładu Uzdatniania Wody "Wisłok" oraz budowy bloku energetycznego opalanego paliwem wytworzonym na bazie pozostałości z sortowania odpadów, na który Spółka pozyskała 50 mln zł bezzwrotnego dofinansowania. Umowa na to dofinansowanie została podpisana w czerwcu br. w Krośnie.

- Tak dynamicznego rozwoju spółki i tak wielu inwestycji, ważnych dla mieszkańców i dla środowiska, nie byłoby, gdyby nie zewnętrzne wsparcie i zaangażowanie finansowe Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie. Cieszymy się, że nasze pomysły i wdrażane rozwiązania są dobrze oceniane przez Fundusz. Z pozytywnych efektów tej współpracy korzystają nie tylko mieszkańcy Krosna, ale też sąsiednich gmin - podkreśla Janusz Fic, prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego.

Zakończenie i podsumowanie projektu odpadowo-energetycznego, zrealizowanego przez Krośnieński Holding Komunalny na potrzeby 28 podkarpackich samorządów, było okazją, aby przedstawicielom NFOŚiGW w Warszawie, obecnym na specjalnie zorganizowanej konferencji, podziękować za wsparcie i finansowe zaangażowanie Funduszu w realizację projektów i inwestycji spółki. Obecnym na konferencji w Krośnie - zastępcy prezesa NFOŚiGW Dominikowi Bąkowi oraz dyrektorowi Departamentu Ziemi Jarosławowi Rolińskiemu okolicznościowe statuetki i podziękowania złożyli prezydent Krosna Piotr Przytocki oraz przedstawiciele Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego - prezes Janusz Fic i członek zarządu, dyrektor finansowy Zdzisław Syzdek.
Specjalną statuetkę, symbolizującą 200 mln zł dofinansowań dla projektów Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego, otrzymał również prezydent Krosna Piotr Przytocki, któremu zarząd spółki i przewodniczący Rady Nadzorczej dziękował za wsparcie działań i inicjatyw podejmowanych przez MPGK Krosno.

~ada

02-12-2021 22:14 8 28

obniżenie komina [ ! ] ciepłowni na Łężańskiej też było dofinansowane ?
Odpowiedz

~Typiara

02-12-2021 18:34 9 22

Typy dostaną szmal a my będziemy płacić coraz więcej.
Odpowiedz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.