Osiem ofert wpłynęło w przetargu na zaprojektowanie i budowę 18 kilometrów drogi ekspresowej S19 Dukla - Barwinek (granica państwa).
Ośmiu wykonawców jest zainteresowanych realizacją tego odcinka trasy Via Carpatia w województwie podkarpackim. Najniższą ofertę na kwotę 1 440 701 991,79 zł złożyła firma Metrostav Infrastructure.
Pozostałe oferty:
- POLAQUA - 1 541 121 487,77 zł
- PORR - 1 673 162 850,00 zł
- BUDIMEX - 1 696 359 710,28 zł
- Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor - 1 771 200 000,00 zł
- Konsorcjum firm: Mostostal Warszawa (lider) i Acciona Construcción (partner) - 2 099 379 377,53 zł
- Mota-Engil Central Europe - 2 288 314 975,00 zł
- Konsorcjum firm: BANIMEX (lider) i Duna Aszfalt (partner) - 2 557 744 989,86 zł

Kolejne kroki


Złożone oferty będą teraz oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów: cena (60 proc.), termin realizacji kontraktu (10 procent) oraz przedłużenie okresu gwarancji jakości na ekrany akustyczne, instalacje zasilające oraz konstrukcje wsporcze (30 procent). Po przeprowadzeniu analizy ofert i wskazaniu najkorzystniejszej z nich, w przypadku braku odwołań, możliwe będzie podpisanie umowy.

Zakres prac


Odcinek między Duklą a Barwinkiem graniczy bezpośrednio ze Słowacją. Jednocześnie jest to jeden z trudniejszych odcinków drogi ekspresowej S19 pod względem budowy geologicznej i uwarunkowań środowiskowych.
Zakres inwestycji obejmuje budowę odcinka drogi ekspresowej o długości 18,2 km o przekroju dwujezdniowym (dwa pasy ruchu w obu kierunkach z zatokami awaryjnymi). W ramach zadania wybudowany zostanie węzeł drogowy Barwinek zlokalizowany w miejscu połączenia S19 z istniejącą DK19.

- Wybudowane zostaną także obiekty inżynierskie. W ciągu trasy głównej będzie to 15 estakad. Najdłuższa będzie miała ok. 1,1 km i rozpięta będzie nad doliną na filarach o wysokości ok. 35 m. Powstanie również dziesięć mostów, sześć wiaduktów drogowych, sześć przejść dla zwierząt (cztery dla zwierząt małych, jedno dla zwierząt średnich, jedno dla zwierząt dużych), a także szereg obiektów w ciągu dodatkowych jezdni. Ponadto droga zostanie wyposażona w urządzenia BRD oraz ochrony środowiska. Przebudowane i rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna oraz cieki i urządzenia melioracyjne. Powstaną również cztery miejsca do kontroli i ważenia pojazdów - informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział Rzeszów.

Charakterystyka terenu


Odcinek drogi ekspresowej S19 Dukla - Barwinek przebiegał będzie przez teren o skomplikowanej budowie geologicznej. W związku z tym na etapie opracowania Koncepcji programowej wykonano w szerokim zakresie rozpoznanie budowy geologicznej podłoża. Teren ten charakteryzuje się różnorodnym i skomplikowanym ukształtowaniem, przechodząc na przemian przez wzniesienia i doliny, które w przeważającej części są głębokimi jarami z płynącym w ich dnie ciekiem wodnym. Prowadzenie prac geologicznych było więc bardzo dużym wyzwaniem i takim samym wyzwaniem dla wykonawcy będzie prowadzenie tu robót budowlanych.

- Specyficzne ukształtowanie terenu skutkuje występowaniem w sumie 19 obszarów osuwiskowych i predysponowanych osuwiskowo. W ramach rozpoznania geologicznej budowy podłoża wykonano badania geofizyczne, wiercenia i sondowania. Ponadto prowadzono monitoring osuwisk (wgłębny i powierzchniowy). Dla zobrazowania rozległości przeprowadzonego rozpoznania budowy podłoża, warto wspomnieć o liczbie wykonanych otworów badawczych. Zrealizowano ich ok. 1640 o łącznej długości 23 400 m i głębokości od 3 do 46 m. Wykonano również ok. 780 sondowań badawczych o długości 4 500 m i głębokości od 1 do 22 m - czytamy w komunikacje GDDKiA w Rzeszowie.


~Zdzisiu

24-02-2022 00:22 9 19

Aż dziw bierze, że w całej tej "ceremonii" przetargowej nie uczestniczyła prezydencja Krosna. Od pewnego czasu cały czas mieszają w państwowych planach dotyczących dróg. Nie jest dla nich ważne czy budowa drogi przebiega po terenie krośnieńskim, czy po terenie innych gmin. Robią wszystko by spacyfikować sąsiednie gminy (patrz pacyfikant Putin). Brońmy się przed obcą interwencją!!!
Odpowiedz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.