Miasto Krosno otrzyma 20 mln zł z rządowej subwencji ogólnej na budowę kolejnego odcinka drogi G. Tyle samo pieniędzy zostało zabezpieczone w budżecie miasta.
Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez rząd podział środków rezerwy subwencji ogólnej na 2022 rok. W 2022 r. dofinansowanie uzyskają 102 jednostki samorządu terytorialnego - 12 województw na kwotę 37 401,6 tys. zł, 33 miasta na prawach powiatu na kwotę 147 822,1 tys. zł oraz 57 powiatów na kwotę 131 036,7 tys. zł.

- Do budowy, modernizacji oraz remontów dróg podchodzimy kompleksowo. Oprócz inwestycji na sieci dróg krajowych, czyli budowy autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic, wspieramy finansowo samorządy w realizacji ich zadań. Inwestycje samorządowe uzyskują wsparcie z rezerwy subwencji ogólnej oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dzięki temu poprawia się bezpieczeństwo i komfort podróżowania wszystkimi rodzajami dróg w Polsce - powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Na liście projektów do dofinansowania znalazła się budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie. Zadanie zgłoszone przez Miasto Krosno otrzyma 20 mln zł wsparcia. Łącznie samorządy z Podkarpacia otrzymają ponad 61 mln zł wsparcia, z czego aż 1/3 trafi do Krosna.

- Są to dla nas znaczące środki finansowe. Dziękuję wiceministrowi infrastruktury Rafałowi Weberowi oraz posłowi Piotrowi Babinetzowi, którzy w tych działaniach bardzo nas wspierali - mówi dr Tomasz Soliński, zastępca prezydenta Krosna.

Otrzymane pieniądze pozwolą na przedłużenie wjazdu do galerii handlowych, zakończonego dwoma zjazdami, aż do ul. Sikorskiego. Powstaną też dwa wiadukty, a odcinek będzie zakończony rondem na ul. Sikorskiego.

Będzie też kontynuowana infrastruktura, która jest już wybudowana na odcinku DK28, czyli ścieżka rowerowa i ciąg pieszy, oświetlenie oraz inne elementy infrastruktury.

- Mimo iż nie będzie to długi odcinek, bo niespełna 700-metrowy, to koszt budowy będzie duży. Stąd też otrzymane 20 mln zł stanowi połowę kwoty, którą chcielibyśmy przeznaczyć na to zadanie. Pozostała część będzie pochodzić z budżetu miasta, na co stosowną uchwałę podjęła Rada Miasta Krosna - informuje Tomasz Soliński.

Obecnie w Urzędzie Miasta Krosna trwają prace nad uruchomieniem postępowania przetargowego. Na przełomie sierpnia i września, o ile proces będzie przebiegał sprawnie, planuje się wyłonić wykonawcę, by jeszcze w tym roku mógł przystąpić do prac. Szacuje się, że prace przy budowie tego odcinka wraz z infrastrukturą potrwają około dwóch lat.

Zastępca prezydenta podkreśla, że planowany odcinek jest niezwykle istotny dla miasta. "Spina" dwie bardzo ważne drogi: DK28 i ul. Sikorskiego, która zostanie również przebudowana. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe na przebudowę i rozbudowę tej drogi w kierunku przejazdu kolejowego, w okolice projektowanego ronda przy ul. Dywizjonu 303.

- Układ drogowy znacząco się zmieni, zyska na jakości i bezpieczeństwie. Tym samym zyskają na atrakcyjności tereny wokół łącznika między Bieszczadzką i Sikorskiego, ale także tereny położone wzdłuż ulicy Sikorskiego. Jest tam szereg terenów zarówno usługowo-handlowych, jak i mieszkaniowych. Liczymy, że budowa infrastruktury zdynamizuje rozwój tej części miasta - zaznacza Tomasz Soliński, zastępca prezydenta Krosna.

ulica Sikorskiego w Krośnie
ulica Sikorskiego

Warto wspomnieć, że władze miasta ubiegają się o finansowanie kolejnego etapu włączenia miasta Krosna do S19 poprzez Park Przemysłowy "Krosno 2", nad którego uzbrojeniem również prowadzone są prace.

- Są to ogromne inwestycje wymagające kilkusetmilionowych nakładów, w tym dotyczące infrastruktury podziemnej. Mam nadzieję, że przy wsparciu finansowym z zewnątrz, czekają nas ogromne projekty inwestycyjne w tej części miasta, by tereny mogły służyć mieszkańcom oraz inwestorom w tworzeniu nowych miejsc pracy - podkreśla zastępca prezydenta Krosna.

Wiąże się z tym również uruchomienie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, które obecnie są posiadaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Ma to zachęcić młodych ludzi do pozostania w Krośnie oraz stworzyć warunki osobom, które chciałyby związać się z Krosnem.

Według Tomasza Solińskiego jest to najważniejszy czynnik dla rozwoju przedsiębiorczości.

- Inwestor, jeśli ogląda tereny pod przyszłą inwestycję, dla niego nie jest najważniejsze, jaka jest cena za ar nieruchomości. W przeciągu ostatnich lat najczęściej pojawia się pytanie o potencjał pracowników, czy będzie można pozyskać kadrę z Krosna i powiatów ościennych oraz jaka jest infrastruktura drogowa, która dobrze komunikuje te miejscowości, z których mogłyby osoby dojeżdżać do pracy w tym również ta łącząca Krosno z Rzeszowem. Nie będą tworzone nowe miejsca pracy, jeśli nie będzie potencjału ludzkiego. Dzisiaj myślenie o strefie inwestycyjnej i nowych miejscach pracy musi być oparte na tworzeniu warunków do edukacji i życia dla obecnych i przyszłych mieszkańców Krosna jako potencjalnych pracowników dla innowacyjnych przedsiębiorstw - tłumaczy Tomasz Soliński, zastępca prezydenta Krosna.

~SOMGORSI

20-05-2022 09:52 11 12

Ulica Sikorskiego wygląda jak ten cały polski ład.
Odpowiedz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.