Prezentujemy krótkie opisy rekomendowanych wariantów przebiegu obwodnicy Miejsca Piastowego przygotowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie.
W województwie podkarpackim w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic (PB100) powstanie osiem nowych inwestycji drogowych, w tym obwodnica Miejsca Piastowego.
Joanna Rarus z GDDKiA w Rzeszowie poinformowała, że w przypadku Miejsca Piastowego wykonawca zakończył już pierwszy etap opracowania dokumentacji projektowej, jakim jest Studium korytarzowe.

- Na tym etapie analizowanych było osiem wariantów przebiegu przyszłej obwodnicy. Do dalszych prac projektowych wybrano cztery warianty, w tym dwa warianty społeczne. Każdy z wybranych wariantów opiera się na innym sposobie połączenia projektowanej obwodnicy z drogą ekspresową S19: wariant W1 - brak połączenia, wariant W4 - budowa łącznika umożliwiającego połączenie z S19 za pomocą węzła Krosno Południe, wariant W5 - budowa nowego węzła na S19, wariant W6 - wykorzystanie węzła Krosno Północ - powiedziała Joanna Rarus.

Opisy rekomendowanych wariantów przebiegu obwodnicy Miejsca PiastowegoWariant I (kolor pomarańczowy)
Przebieg wariantu I korytarza drogi krajowej nr 28 rozpoczyna się w km 0+000 (ok. 237+600 istniejącej drogi krajowej nr 28) w niewielkiej odległości od granicy pomiędzy Krosnem a Miejscem Piastowym. Droga odbija w kierunku południowo-wschodnim w pobliżu Łężan przechodząc obok marketu OBI i po ok. 2,2 km dalej krzyżuje się z drogą krajową nr 19. Droga w dalszym przebiegu przechodzi pomiędzy Targowiskami i Miejscem Piastowym i dalej w kierunku południowym omijając Targowiska i kolejno krzyżuje się z projektowaną droga ekspresową nr 19 w km ok 5+100. Na dalszym odcinku wariant drogi krajowej krzyżuje się z liniami wysokiego napięcia, po czym odbija w kierunku północno-wschodnim, omijając Wróblik Szlachecki i Milczę. Droga na tym odcinku przebiega przez pola rolne oraz lasy i nieużytki rolne, przecina drogę powiatową nr 1974R, drogę wojewódzką nr 887. Po minięciu granicy powiatu sanockiego w km ok. 13+500 zbliża się do Beska, które mija od strony północnej, a bieg drogi kontynuowany jest w stronę wschodnią. Na tym odcinku droga przecina drogę powiatową nr 2006R i 2060R oraz rzekę Wisłok. Przebieg drogi w dalszym ciągu zlokalizowany jest na polach uprawnych i nieużytkach rolnych. Po minięciu gminy Besko przebieg wariantu wchodzi w gminę Zarszyn w okolice Zarszyna po stronie północnej, po czym skręcając w kierunku południowym, projektowany wariant łączy się z istniejącą droga krajową w km ok. 261+200. Na tym odcinku projektowany wariant drogi krajowej przecina przez linię kolejową nr 108 Stróże-Krościenko.
Długość projektowanego wariantu to ok. 24,51 km.

Wariant IV (kolor jasnoniebieski)
Przebieg wariantu IV drogi krajowej nr 28 rozpoczyna się w km ok. 237+600 istniejącej drogi krajowej nr 28 w niewielkiej odległości od granicy z Miejscem Piastowym. Droga odbija w kierunku południowo-wschodnim w pobliżu Łężan przechodząc obok marketu OBI. Po minięciu granicy pomiędzy gminami trasa drogi krajowej przebiega po polach i nieużytkach rolnych i kieruje się w okolice Targowisk od strony zachodniej tej miejscowości. Na odcinku tym projektowany wariant przecina drogę krajową nr 19. Po minięciu drogi krajowej nr 19 droga skręca w kierunku południowo wschodnim w kierunku drogi krajowej nr 28. Na odcinku tym wariant przecina projektowaną drogę ekspresową nr 19 i kolejno skręca w kierunku północno-wschodnim, omijając Iwonicz-Zdrój po stronie północnej. Na odcinku tym przed miejscowością Iwonicz przewiduje się wykonanie podłączenia wariantu drogi krajowej z węzłem Miejsce Piastowe. Po minięciu granicy gmin wariant drogi krajowej kieruje w kierunku północnym, omijając Rymanów. Na odcinku tym droga przecina rzekę Tabor oraz drogę wojewódzką nr 887, oraz drogę powiatową nr 2010R. Na dalszym odcinku droga skręca w stronę drogi krajowej nr 28, omijając wzniesienia, jakie są zlokalizowane w tej części gminy. Po minięciu Nowej Wsi od strony północnej droga przecina drogę krajową nr 28 i dalej biegnie w kierunku południowo-wschodnim omijając Gniewoszówkę od strony południowej oraz krzyżuje się z drogą wojewódzką nr 889. Wariant kończy się na granicy z gminą Besko na rzece Wisłok. Po minięciu rzeki Wisłok droga omija miejscowość Besko od strony południowej przechodząc stokowo po terenie pagórków zlokalizowanych w niedalekiej odległości od miejscowości. Na odcinku tym wariant przecina drogę powiatową nr 2201R i na dalszym odcinku droga przebiega po wzniesieniach aż do granicy z gminą Zarszyn. Następnie wariant drogi przebiega w kierunku wschodnim po wzniesieniach okolicznych pagórków przecinając linię wysokiego napięcia 110kV oraz drogę powiatową nr 2059R. Wariant omija Zarszyn od strony południowej. Następnie w okolicach stawów Żłoby droga skręca w kierunku północnym, gdzie łączy się następnie z istniejąca sroga krajowa nr 28.
Długość projektowanego odcinka wariantu to ok. 25,29 km.

Mapa podglądowa obwodnicy Miejsca Piastowego(kliknij na mapą, aby powiększyć)

Wariant V (kolor ciemnozielony)
Przebieg wariantu 5 korytarza drogi krajowej nr 28 rozpoczyna się w km ok. 237+900 istniejącej drogi krajowej nr 28 blisko granicy pomiędzy Krosnem a Miejscem Piastowym. Projektowany wariant w tym miejscu odbija w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż linii kolejowej nr 108 i przebiega przez istniejące lotnisko w Targowiskach oraz kieruje się do istniejącej drogi krajowej nr 19. Następnie droga łączy się istniejącą drogą krajową nr 19, płynnie omijając miejscowość Miejsce Piastowe. Po minięciu drogi krajowej nr 19 droga przebiega pomiędzy zabudową mieszkaniową i zakładami produkcyjnymi, by następnie przejść przez las a kolejno skrzyżować się z projektowaną droga ekspresową nr 19. W miejscu tym przewiduje się wykonanie węzła drogowego Targowiska. Na dalszej części odcinka w powiecie krośnieńskim, projektowana droga przecina linie wysokiego napięcia 110kV oraz 400kV i dwie rzeki: Flora i Morwawa. Na dalszym odcinku wariant ten przebiega po terenach rolnych i łąkach omijając od strony północnej Wróblik Królewski, Wróblik Szlachecki i Milczę przecinając drogę wojewódzką nr 887 i linie wysokiego napięcia 110kV. Po minięciu miejscowości Milcza droga omija od strony południowej Poręby, by w km ok. 19+000 przejść nad rzeką Wisłok. Na wysokości miejscowości Besko i Zarszyn droga przebiega po ich północnej stronie po polach i łąkach, przecina potok Pielinica jak również szereg rowów melioracyjnych. Koniec trasy kończy się na istniejącej drodze krajowej nr 28. Droga na tym odcinku przecina drogę powiatową nr 2045R oraz 2204R jak również kolejny raz linię kolejową nr 108 i linie wysokiego napięcia 110kV.
Długość projektowanego odcinka wariantu to ok. 24,86 km.

Wariant W6
Podwariant ten stanowi uzupełnienie do wariantu społecznego. Podwariant ten występuje w dwóch konfiguracjach:
- północny, stanowiący kompilacje podwariantu 1 zaczynającego się w Krośnie i przechodzącego przez projektowany węzeł Iskrzynia i wariantu społecznego, z którym się łączy w okolicach Wróblika Królewskiego w km ok 12+500.
Całkowita długość odcinka podwariantu społecznego północnego wynosi ok. 26,58 km.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.