Sprawdź, na jakie zadania otrzymały dofinansowanie nasze samorządy (miasto Krosno, powiat krośnieński i gminy powiatu krośnieńskiego) z ostatniego rozdania Polskiego Ładu dla gmin popegeerowskich?
W trzeciej edycji naboru wniosków o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Edycja trzecia - PGR) mogły ubiegać się gminy, powiaty, związki międzygminne i związki powiatowo-gminne, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Wartość dofinansowania, o które można było wnioskować w tej edycji, wynosiła maksymalnie do 98 proc. wartości inwestycji.
W trzecim naborze gminy mogły złożyć maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie, w tym: 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie mogła przekroczyć 2 mln zł i 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie mogła przekroczyć 5 mln zł. Pozostali wnioskodawcy (powiaty, związki międzygminne i związki powiatowo-gminne) mogli złożyć także maksymalnie 2 wnioski o dofinansowanie w tym: 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie mogła przekroczyć 2 mln zł i 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie mogła przekroczyć 8 mln zł.

W całym kraju złożono ponad 3800 wniosków na łączną kwotę blisko 10,8 mld zł. Do samorządów trafi 2 mld zł.

Wyniki naboru wniosków poznaliśmy dzisiaj (14 lipca).

- Pieniądze wydatkowane przez samorządy są najbliżej potrzeb mieszkańców. Stąd też inicjatywa rządu, żeby wspierać ich działania poprzez środki z Polskiego Ładu. Gratuluję wszystkim, którzy otrzymali wsparcie. Dziękuję, że nasi samorządowcy złożyli wnioski o dofinansowanie. Dzięki temu pieniądze zostaną przeznaczone na ważne, często długo oczekiwane zadania, które poprawią jakość życia mieszkańców, na obszarach, gdzie funkcjonowały państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Nabór wniosków i rozstrzygnięcia pokazują, jak wielkie są potrzeby w tym zakresie i my będziemy konsekwentnie wspierać działania w tym zakresie - powiedział poseł Piotr Uruski.

Poseł Piotr Uruski
Poseł Piotr Uruski

Zadania zakwalifikowane do dofinansowania zgłoszone przez miasto Krosno, powiat krośnieński i gminy powiatu krośnieńskiegoMiasto Krosno
Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach MOSiR Krosno wraz z wymianą opraw oświetleniowych - dofinansowanie 1 999 984,00 zł

Powiat krośnieński
Przebudowa dróg powiatowych w miejscowościach popegeerowskich na terenie gminy Miejsce Piastowe i gminy Dukla - dofinansowanie 1 960 000,00 zł

Powiat krośnieński
Remont dróg w miejscowościach popegeerowskich na terenie powiatu krosnieńskiego - dofinansowanie 980 000,00 zł

Gmina Chorkówka
Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie PPGR w gminie Chorkówka - dofinansowanie 2 000 000,00 zł

Gmina Dukla
Modernizacja dróg gminnych na terenie miejscowości, w których funkcjonowały byłe PPGR - dofinansowanie 1 915 907,80 zł

Gmina Iwonicz-Zdrój
Modernizacja oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Długiej w Iwoniczu - dofinansowanie 1 470 000,00 zł

Gmina Jaśliska
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej, modernizacja świetlic, budowa wiat na odpady komunalne w Moszczańcu i Szklarach oraz wyposażenie przedszkola w Jaśliskach - dofinansowanie 1 989 500,00 zł

Gmina Jedlicze
Przebudowa odcinka drogi gminnej (ul. Naftowa) w Jedliczu wraz z budową oświetlenia drogowego - dofinansowanie 1 956 720,00 zł

Gmina Miejsce Piastowe
Przebudowa i modernizacja obiektów kultury na terenie gminy Miejsce Piastowe - dofinansowanie 1 960 000,00 zł

Gmina Rymanów
Modernizacja infrastruktury sportowej i kulturalnej na terenie gminy Rymanów - dofinansowanie 2 000 000,00 zł


Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.