PCPR w Krośnie poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe i niezawodowe, rodziny zastępcze zawodowe o charakterze pogotowia rodzinnego i rodziny zastępcze zawodowe specjalistyczne. Kto może zostać rodzicem zastępczym i na co może liczyć?
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie (PCPR) pełni funkcję Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Krośnieńskim. Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. w powiecie krośnieńskim w 68 rodzinach zastępczych, w tym w 11 rodzinach zastępczych zawodowych przebywało 114 dzieci.

Agnieszka Zygarowicz-Pelczar, dyrektor PCPR w Krośnie tłumaczy, że rodzina zastępcza stanowi ważny element w systemie pomocy dziecku i rodzinie. Przy współpracy z różnymi instytucjami uczestniczy w wychowywaniu i pomocy dziecku oraz rodzinie dziecka.

- Rodzina zastępcza ratuje niejednokrotnie życie i zdrowie bezbronnemu dziecku poprzez fakt przyjęcia go pod swój dach, zapewnia opiekę i wychowanie dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Daje mu wówczas nie tylko schronienie, bezpieczeństwo, ale także poczucie przynależności i miłości. Może być ona również ustanowiona dla dziecka niedostosowanego społecznie - mówi Agnieszka Zygarowicz-Pelczar.

Funkcję rodziny zastępczej mogą pełnić zarówno pary małżeńskie, jak i osoby niepozostające w związku małżeńskim. Osoby te muszą jednak spełniać określone warunki. Przede wszystkim mają dać rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej, nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona, nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych, są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb.

- Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów - informuje Agnieszka Zygarowicz-Pelczar.

Wysokość świadczeń w rodzinach zastępczych wynosi 1189 zł, natomiast w rodzinach spokrewnionych 785 zł miesięcznie na dziecko. W przypadku gdy dziecka ma orzeczenie o niepełnosprawności, wypaca się dodatek w wysokości 239 zł.
Ponadto na każde dziecko w wieku do 18 roku życia przysługuje 500+. Odpowiedni wniosek należy złożyć do właściwego oddziału ZUS.

Od 1 lutego 2023 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która gwarantuje wzrost wynagrodzeń zawodowych rodziców zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka do kwoty nie niższej niż 4.100 zł, natomiast w rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia opiekuńczego do kwoty nie niższej niż 5.084 zł.

PCPR w Krośnie poszukuje również osób, które są gotowe zaangażować się na zasadzie wolontariatu w pomoc dzieciom przebywającym w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie powiatu krośnieńskiego.

- Aby zostać wolontariuszem, wystarczy być osobą pełnoletnią, mieć czas i chęć pomocy. Od wolontariuszy oczekujemy głównie, że pomogą dzieciom w nauce, szczególnie z matematyki, języka polskiego i języka angielskiego. A jeśli przy okazji dzieci poczują się w czymś mocniejsze, lepsze i odkryją swoje pasje, będziemy za to bardzo wdzięczni - podkreśla dyrektor PCPR w Krośnie.

Piknik w Parku Jordanowskim w Krośnie
Szczegółowe informacje dotyczące rodzinnej pieczy zastępczej oraz wolontariatu można uzyskać bezpośrednio w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 1 (budynek Starostwa Powiatowego) bądź pod numerami telefonów:
13 43 75 732, 13 43 75 733 i 13 43 75 766.Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.