Krośnieńska Biblioteka Publiczna zaprasza do udziału w konkursie na realizację inicjatyw lokalnych o charakterze kulturalnym. Autorami inicjatyw powinni być mieszkańcy Krosna.
Wniosek zawierający pomysł na inicjatywę lokalną mogą składać grupy formalne (kluby, fundacje, stowarzyszenia), ale także grupy nieformalne (min. 4 osoby, w tym co najmniej jedna pełnoletnia).

Zgłoszone do Konkursu inicjatywy powinny spełniać następujące warunki: być związane z kulturą i edukacją, w tym z promocją czytelnictwa; wynikać z konkretnych potrzeb mieszkańców miasta Krosna; być realizowane na terenie Krosna i/lub powiatu krośnieńskiego i powinny mieć charakter niekomercyjny. Mogą być realizowane w postaci warsztatów, zajęć, spotkań, wystaw, koncertów, imprez plenerowych i in.

Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu wynosi 8000 zł, z łącznej puli 26 tys. zł. Wnioskodawcy nie potrzebuję wkładu własnego.

Celem konkursu jest zaangażowanie mieszkańców Krosna w życie społeczno-kulturalne, w tym w działalność Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej oraz integracja lokalnej społeczności.

Szczególnie cenne będą inicjatywy uwzględniające następujące obszary: aktywizują społeczność lokalną do wspólnych działań, wykorzystują w ciekawy sposób lokalne dziedzictwo i zasoby kultury miasta i regionu, nastawione są na rozwijanie więzi międzypokoleniowych, angażują młodzież w działania na rzecz lokalnej społeczności i/lub stwarzają dla młodzieży twórczą alternatywę spędzania wolnego czasu, promują rozwój czytelnictwa, realizowane są na terenie biblioteki.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 6 marca 2023 r.

Szczegółowe informacje, w tym wykaz kosztów kwalifikowanych, znajdują się w Regulaminie Konkursu dostępnym na stronie: www.kbp.krosno.pl W przypadku pytań można kontaktować się, telefonicznie: 501 315 873, 662 072 178 lub pisząc na adres: mmachowicz@kbp.krosno.pl.

Konkurs jest realizowany w ramach projektu "Biblioteka - miejsce spotkań twórczych!"  w programie BLISKO (2022-2023), dofinansowanym ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, Kierunek interwencji 4.1.BLISKO - Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność.

Plakat konkursu

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.