Urząd Miasta Krosna zachęca do składania propozycji projektów kluczowych do Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030. Nabór trwa do 21 lutego 2023 r.
Trwa opracowywanie Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030, która powstaje w modelu partycypacyjno-eksperckim. W wyniku przeprowadzonych prac diagnostycznych oraz spotkań z mieszkańcami i partnerami społeczno- gospodarczymi, powstała koncepcja celów strategicznych oraz kierunków działań, która będzie stanowiła "szkielet" dokumentu. Cele zostały wyznaczone w trzech wymiarach: gospodarczym, społecznym i przestrzennym.

Cel naboru projektów


Nabór projektów kluczowych zaplanowanych do realizacji w ramach wdrażania Strategii stanowi kolejny etap jej tworzenia. Celem naboru jest wyłonienie projektów kluczowych dla rozwoju Miasta Krosna, które zostaną wpisane do Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030 oraz włączenie mieszkańców oraz partnerów społecznych i gospodarczych w proces tworzenia Strategii Rozwoju Miasta.

Jak przygotować projekt


W pierwszej kolejności należy zapoznać się z regulaminem naboru oraz przeanalizować załączoną do niego koncepcję struktury celów strategicznych i kierunków działań. Propozycje projektów powinny wpisywać się w co najmniej jeden kierunek działania. Można także zgłosić propozycję dodatkowych kierunków działań. Propozycje projektów powinny być przygotowane w oparciu o formularz zgłoszenia projektu kluczowego. Należy wypełnić wszystkie pola formularza, zgodnie z instrukcjami zawartymi w poszczególnych polach.

- Szczególnie zachęcamy do tworzenia projektów innowacyjnych, które w znacznym stopniu wpłyną na osiąganie celów rozwojowych Krosna - informuje dr Tomasz Soliński, zastępca prezydenta Krosna.

Kto może zgłosić propozycję projektu?


Propozycje projektów mogą zgłaszać mieszkańcy oraz partnerzy społeczni i gospodarczy, czyli np. organizacje pozarządowe, jednostki naukowe, przedsiębiorcy, spółdzielnie mieszkaniowe, rady oraz zarządy dzielnic i osiedli, jak również grupy nieformalne.
Można zaproponować zadania do realizacji przez samorząd Krosna i jego jednostki, a także przedsięwzięcia, których realizatorem będzie organizacja zgłaszająca dany projekt.

Jak zgłosić projekt?


Propozycje projektów należy złożyć przesyłając skan wypełnionego formularza na adres e-mail: strategia@um.krosno.pl, składając formularz w wersji papierowej w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28A, wypełniając w wersji elektronicznej i przesyłając go poprzez Platformę Konsultacji Społecznych.
Propozycje projektów należy złożyć w terminie do 21 lutego 2023 r.

Krosno nagrodzone za strategię przyciągania inwestorów

W jaki sposób zostaną wybrane projekty?


Propozycje projektów zostaną ocenione według kryteriów określonych w regulaminie naboru, przez komisję, którą powoła prezydent Krosna. Preferowane będą projekty o kluczowym wpływie na rozwój miasta i innowacyjnym charakterze. Ocenie podlegają także kompleksowość, wielowymiarowość projektu, adekwatność zaproponowanych rozwiązań do zdefiniowanych problemów, a także spójność i przejrzystość koncepcji projektu oraz efektywność kosztowa budżetu.
Informacja o wyborze projektów zostanie ogłoszona w ciągu 30 dni od zakończenia naboru.
Wybrane projekty zostaną wpisane do Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030, co oznacza, że ich realizacja będzie traktowana priorytetowo.
Wybór projektu do Strategii nie jest równoznaczny z zapewnieniem dla niego finansowania, ale projekty te będą brane pod uwagę w pierwszej kolejności przy konstruowaniu budżetu miasta i wyborze zadań do realizacji na dany rok, czy też aplikowaniu o środki zewnętrzne.
Osoby, które nie zgłaszają propozycji projektów, ale chciałyby wnieść uwagi do koncepcji celów i kierunków działań strategicznych, mogą je przesłać na adres e-mail: strategia@um.krosno.pl.

Wszyscy, którzy mają pytania w kwestii naboru lub chcieliby uzyskać wskazówki dotyczące wypełniania formularzy, mogą skontaktować się z Wydziałem Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów: e-mail: ri@um.krosno.pl, strategia@um.krosno.pl; telefony kontaktowe: 13 47 43 301, 13 47 43 305.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.