O godz. 8 rozpoczął się strajk nauczycieli organizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych. Sprawdziliśmy jak funkcjonują placówki oświatowe w Krośnie i powiecie krośnieńskim.
W Krośnie w strajku bierze udział 21 szkół i placówek oświatowych, w tym 19 prowadzonych przez Miasto Krosno i 2 prowadzone przez ministerstwa (Liceum Plastyczne im. Tadeusza Brzozowskiego i Zespół Szkół Muzycznych im. I. J. Paderewskiego). Normalnie pracuje ZSP nr 3 "Mechanik", Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego i Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

W Gminie Dukla w strajku biorą udział 3 szkoły - Szkoła Podstawowa w Dukli, Zespół Szkół Nr 2 w Dukli i Szkoła Podstawowa w Równem. W tych placówkach strajkuje niewielu pracowników. W gminie Miejsce Piastowe strajkują pracownicy Szkoły Podstawowej w Rogach. W gminie Wojaszówka strajkują pracownicy Szkoły Podstawowej w Bratkówce, Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Odrzykoniu i Gminnego Przedszkola w Wojaszówce. W gminie Korczyna strajkują pracownicy Szkoły Podstawowej w Korczynie i Przedszkola Samorządowe im. Misia Uszatka w Korczynie.

W Gminie Chorkówka do strajku nie przystąpiły trzy placówki - Szkoła Podstawowa w Szczepańcowej, Szkoła Podstawowa w Kobylanach i Szkoła Podstawowa w Leśniówce. W Gminie Iwonicz-Zdrój w strajku nie bierze udział Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubatowej i Przedszkole Gminne im. Jana Pawła II w Iwoniczu-Zdroju. W gminie Rymanów nie strajkuje Szkoła Podstawowa w Klimkówce i Wróbliku Szlacheckim.

W gminie Jaśliska, Jedlicze i Krościenko Wyżne placówki oświatowe nie przystąpiły do strajku.