Zarzut bezprawnego pozbawienia wolności członka NSZZ "Solidarność" postawiony został byłemu funkcjonariuszowi Milicji Obywatelskiej Leonardowi B.
Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie skierował do Sądu Rejonowego w Krośnie akt oskarżenia przeciwko Leonardowi B.

Zdaniem prokuratora, były funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej dokonał zatrzymania członka NSZZ "Solidarność" w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. w Krośnie pomimo braku ku temu podstaw prawnych i faktycznych, ponadto użył wobec niego przemocy fizycznej.

- Po przewróceniu na podłogę mieszkania ciągnął go wraz z innym nieustalonym funkcjonariuszem za nogi po schodach budynku do wyjścia, a po jego opuszczeniu, po ziemi do milicyjnego radiowozu, choć pokrzywdzony był w niekompletnym nocnym stroju, bez butów, mimo iż była zima - poinformowała prokurator Beata Śmiechowska, naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie.

Działacz związkowy narażony został na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia.

Ponadto Leonard B. miał kierować także groźby wobec żony i dwóch nieletnich synów związkowca. - Stosował też wobec nich przemoc fizyczną, by zmusić ich do podpisania oświadczenia, iż wobec pokrzywdzonego nie stosowano przemocy fizycznej przy zatrzymaniu, oraz do informowania o jego związkowej działalności - dodała prokurator Beata Śmiechowska.

Za zarzucane czyny oskarżonemu grozi od 3 miesięcy do 10 lat pozbawienia wolności.