Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. Henryk Moskwa powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Brzozowie nadkom. Joannie Kędrze.
Nadkom. Joanna Kędra od 14 lutego pełni obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Brzozowie. Dzień wcześnie jej poprzednik, mł. insp. Mariusz Urban, przeszedł na emeryturę.

Nadkom. Joanna Kędra poprzednio pełniła obowiązki I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie nadzorując wydział kryminalny i dochodzeniowo-śledczy. Wcześniej była także naczelnikiem wydziału dochodzeniowo-śledczego.

Pracę w policji nadkom. Joanna Kędra rozpoczęła w brzozowskiej komendzie, w której pełniła m.in. funkcję rzecznika prasowego a także naczelnika wydziału kryminalnego.