W Targowiskach podpisano umowę na projekt i budowę drogi ekspresowej S19 między Iskrzynią a Miejscem Piastowym. Kiedy możemy się spodziewać zakończenia prac na tym odcinku?
Podpisana umowa przewiduje opracowanie projektu i budowę odcinka drogi ekspresowej S19 o długości ok. 10,3 km. Wykonawcą prac jest konsorcjum firm  Aldesa Construcciones Polska (lider) i Aldesa Construcciones (partner). Wartość umowy wynosi 365 047 863,34 zł.

- Podpisana umowa jest już trzydziestą ósmą w tym roku. Dzięki temu do fazy realizacji przeszło 38 zadań o łącznej długości 478 km i wartości 14,6 mld złotych. Dla całej trasy Via Carpatia to 7 umowa na realizację. Łączna długość odcinków z tych umów to 90,4 km a wartość to 2,75 mld zł - powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Zakres prac

W ramach zadania wybudowany zostanie nowy odcinek drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym, po dwa pasy ruchu w obu kierunkach, wraz z pasem awaryjnym. Powstaną dwa węzły drogowe: Iskrzynia i Miejsce Piastowe. Węzeł Iskrzynia połączy drogę ekspresową S19 z drogą krajową nr 19 i drogą powiatową nr 1973R, natomiast węzeł Miejsce Piastowe stanowić będzie połączenie z drogą krajową nr 28.
Zakres prac obejmie także budowę obiektów inżynierskich, w tym dziewięciu mostów, trzech wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej, czterech wiaduktów nad drogą ekspresową, trzech przejść dla zwierząt oraz trzech przepustów pod trasą główną. W miejscowości Widacz droga ekspresowa poprowadzona zostanie wiaduktem nad linią kolejową nr 108 relacji Stróże - Krościenko. Droga zostanie wyposażona również w urządzenia BRD oraz ochrony środowiska. Przebudowane lub rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna oraz cieki wodne i urządzenia melioracyjne. W celu realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem drogi, wybudowany zostanie Obwód Drogowy zlokalizowany w miejscowości Miejsce Piastowe.

Podpisanie via carpatia

Najważniejsze terminy

Wykonawca na projekt i roboty budowlane, wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, będzie miał 36 miesięcy (do etapu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych). Wymogiem GDDKiA jest złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w terminie 10 miesięcy od podpisania umowy. Ponadto w terminie 23 miesięcy wymagane jest wykonanie robót i materiałów o wartości nie mniejszej niż 15 proc. zaakceptowanej kwoty kontraktowej. Zakończenie inwestycji zaplanowano na połowę 2025 r.

Charakterystyka terenu

Odcinek drogi ekspresowej S19 Iskrzynia - Miejsce Piastowe przebiega przez tereny płaskie, wykorzystywane w dużej mierze rolniczo. Na południowej części odcinka występują tereny bardziej zróżnicowane morfologicznie, gdzie trasa przecina liczne kotliny i doliny rzeczne. Pod względem geologicznym, obszar inwestycji charakteryzuje się skomplikowaną budową związaną z występowaniem utworów fliszu karpackiego (naprzemianlegle ułożone warstwy skał osadowych). W rejonie projektowanej inwestycji występuje teren predysponowany osuwiskowo, na którym może dochodzić do zjawisk i procesów geodynamicznych. W związku z tym, na etapie prac przygotowawczych, wykonano w szerokim zakresie rozpoznanie budowy geologicznej podłoża. W ramach tych prac wykonano 1262 otwory badawcze o łącznym metrażu wierceń wynoszącym 9,5 km oraz 467 sondowań sprawdzających o łącznym metrażu wynoszącym 1,4 km.

~Prawda

03-11-2021 20:10 16 21

Krosno już dawno powinno wchłonąć całą gminę Krościenko Wyżne TWÓR składający się z przysiółków które stanową sypialnie Krosna. Gminę stworzono po znajomościach i układach. Niestety ale taka prawda. Ewenement w skali całego kraju w tym czasie zrobiono przekręt z lotniskiem "Iwonicz".
Odpowiedz

~Zdzichu

17-09-2021 08:17 14 31

A co tam robi ten kręcący przedstawiciel Krosna?
S 19 nie przebiega przez jego tereny. A może jest to zapowiedź kolejnej aneksji bo w Targowiskach ma koleżankę i kilku kolegów.
Odpowiedz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.