Regionalne Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie podsumowało 2021 rok. Ile i jakich odpadów przetworzono w roku ubiegłym? Ilu mieszkańców Krosna skorzystało z PSZOK?
Zmodernizowana i rozbudowana instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych ukierunkowana jest na zwiększenie strumienia odpadów kierowanych do procesów ponownego użycia, recyklingu i odzysku, a zmniejszenie strumienia odpadów kierowanych do składowania.

W 2021 r. Regionalne Centrum Odzysku Odpadów przetworzyło łącznie ponad 60 tys. ton odpadów. W części mechanicznej instalacji było to 37 366 ton odpadów, z czego 30 884 ton zmieszanych odpadów komunalnych i 6482 ton odpadów selektywnych, a w części biologicznej instalacji 18 036 ton odpadów zielonych i bioodpadów. Do tego dochodzi 4286 ton odpadów szklanych.
Do recyklingu Regionalne Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie przekazało w 2021 r. blisko 1300 ton papieru i tektury, ponad 1600 ton tworzyw sztucznych (w tym ok. 940 ton to butelki PET, a ok. 700 ton tworzywa PE i PP), ponad 630 ton złomu stalowego i aluminium, ponad 200 ton opakowań wielomateriałowych typu Tetrapak i ok. 4250 ton szkła opakowaniowego.

- W zmodernizowanej instalacji mechanicznej przetwarzamy zarówno zmieszane odpady komunalne, jak i odpady segregowane. Dzięki wyposażeniu jej w urządzenia do separacji balistycznej i optycznej znacznie łatwiejszy i efektywniejszy jest odzysk surowców wtórnych, które mogą trafić do recyklingu i ponownego wykorzystania - wyjaśnia Dorota Kornasiewicz, kierownik Regionalnego Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie.

W części biologicznej instalacji przetworzonych zostało 18 036,09 ton odpadów, w tym ponad 3000 ton odpadów zielonych ulegających biodegradacji i ok. 250 ton odpadów kuchennych, które mieszkańcy zbierają selektywnie do brązowych worków lub pojemników. Z bioodpadów przetworzonych w części biologicznej instalacji wytworzono prawie 600 ton tzw. kompostu, powszechnie używanego jako nawóz polepszający właściwości gleby.

- Wybudowana od podstaw część biologiczna instalacji jest obiektem wyposażonym w nowoczesne rozwiązania technologiczne, które nie tylko wpływają na jej wydajność i efektywność, ale też na jej neutralność dla otoczenia i środowiska. Wszystkie procesy prowadzone są w zamkniętych hermetycznie bioreaktorach, co sprawia, że nie są one uciążliwe zapachowo, a produkt końcowy, czyli tzw. kompost, jest bardzo dobrej jakości - wyjaśnia kierownik Dorota Kornasiewicz.

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 2021 roku mieszkańcy Krosna oddali łącznie ok. 4 tys. ton różnego rodzaju odpadów. Najwięcej było odpadów zielonych, tj. prawie 1700 ton oraz odpadów wielogabarytowych, tj. ponad 1350 ton. Sporo osób oddało też zmieszany gruz (ok. 380 ton) i zużyte opony (prawie 6600 sztuk).

Najwięcej osób oddało odpady w miesiącach wiosenno-letnich. Rekordowy był maj, kiedy do PSZOK odpady oddało 3051 mieszkańców Krosna. Łącznie, w skali roku, z usług Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych skorzystało blisko 23,5 tys. krośnian.

- Celem budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych było zachęcenie mieszkańców Krosna do segregowania odpadów i myślę, że ten cel został osiągnięty. Krośnianie chętnie korzystają z usług PSZOK-u, o czym świadczą liczby. Ponad połowa z liczby mieszkańców Krosna oddało odpady do PSZOK - podkreśla Dorota Kornasiewicz.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.