Od 2004 roku z budżetu Unii Europejskiej Krośnieński Holding Komunalny otrzymał ponad 147 mln zł dofinansowań. Na co zostały wykorzystane pieniądze?
Przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej Krośnieński Holding Komunalny rozwinął wszystkie prowadzone działalności, tj. wodociągowo-kanalizacyjną, energetyczno-ciepłowniczą oraz zagospodarowania odpadów. Dzięki programom Unii Europejskiej i unijnemu wsparciu finansowemu Krośnieński Holding Komunalny zrealizował 11 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości ponad 258 mln zł (netto), na które otrzymał blisko 147,5 mln zł dofinansowań oraz około 40 mln zł pożyczek zwrotnych.

- Zewnętrzne wsparcie finansowe pozwoliło nam zrealizować inwestycje, na które kiedyś nie tylko nie było nas stać, a nawet trudno było sobie wyobrazić ich realizację. Kilkanaście lat konsekwentnej pracy pozwoliło nam jednak zrealizować zadania nawet te, które na początku były trudne do wyobrażenia - mówi Janusz Fic, prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego.

Wsparcie z budżetu Unii Europejskiej trafiło do Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego w ramach trzech perspektyw finansowych, tj. 2004-2006, 2007-2013, 2014-2020 i swoim zakresem objęło wszystkie prowadzone działalności spółki.

holding komunalny krosno

Pierwszym projektem zrealizowanym przez Krośnieński Holding Komunalny przy wsparciu środków unijnych jest projekt z 2006 r., w ramach którego została zmodernizowana ciepłownia "Łężańska" w Krośnie. Jego wartość wyniosła 2,7 mln zł (netto), a dofinansowanie stanowiło 1,3 mln zł (netto).
W ramach perspektywy finansowej 2007-2014 spółka zrealizowała kolejne cztery projekty inwestycyjne, tj.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna - I etap, Blok kogeneracyjny ciepła (6,8 MWt) i energii elektrycznej (1,225 MWe) opalany biomasą w ciepłowni Łężańska w Krośnie, Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Krośnie i Modernizacja sieci cieplnej w Krośnie. Łączna wartość tych inwestycji to ponad 111 mln zł (netto), a otrzymane na ten cel dofinansowania z Unii Europejskiej wyniosły 55,6 mln zł.

Najwięcej projektów z dofinansowaniem unijnym Krośnieński Holding Komunalny zrealizował w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Na realizację sześciu zadań inwestycyjnych, obejmujących działalność Wodociągów Krośnieńskich, Elektrociepłowni Krosno i Regionalnego Centrum Odzysku Odpadów, z budżetu Unii Europejskiej otrzymała spółka blisko 90,5 mln zł dofinansowań na inwestycje warte łącznie 144 mln zł (netto).

holding komunalny krosno

Wszystkie projekty zrealizowane przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej zostały już przez spółkę zamknięte i rozliczone.

- Krośnieński Holding Komunalny jest miejską spółką, która nie może i nie powinna wypracowywać zbyt dużych zysków nawet wtedy, gdy byłyby one przeznaczone na finansowanie inwestycji. Dlatego też olbrzymią szansą było, jest i mam nadzieję, że dalej będzie pozyskiwanie bezzwrotnego dofinansowania, które jest substytutem zysków i pozwala na znacznie szybszy rozwój przedsiębiorstwa i poprawę jakości usług świadczonych dla mieszkańców - wyjaśnia prezes Janusz Fic.

Działania inwestycyjne Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego wspierane są również dofinansowaniami, dotacjami i pożyczkami ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. NFOŚiGW był również instytucją pośredniczącą dla środków pozyskanych z Unii Europejskiej.

Łączna wartość 33 projektów realizowanych w ciągu ostatnich 17 lat przez spółkę, przy wsparciu finansowym UE oraz NFOŚiGW i WFOŚiGW, to ponad 536,5 mln zł brutto, czyli ok. 439 mln zł netto. Oprócz dotacji, Krośnieński Holding Komunalny skorzystał z 11 preferencyjnych pożyczek z NFOŚiGW na łączną kwotę ponad 81,6 mln zł oraz z 11 pożyczek z WFOŚiGW w Rzeszowie na łączną kwotę ponad 26,5 mln zł.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.