Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie realizuje dwa duże przedsięwzięcia z łącznym dofinansowaniem w kwocie około 6 mln zł.
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie, jako jedna z piętnastu wyższych uczelni zawodowych w Polsce została objęta dodatkowym wsparciem finansowym ministra nauki w ramach przedsięwzięcia "Dydaktyczna inicjatywa doskonałości". Krośnieńska uczelnia otrzymała w bieżącym roku 1 mln zł dofinansowania.
Po raz szósty minister edukacji przeznaczył środki na dofinansowanie działań projakościowych w zakresie dydaktyki podejmowanych w publicznych uczelniach zawodowych, których absolwenci są poszukiwanymi na rynku pracy ze względu na wysokie kwalifikacje zawodowe.

pans krosno

Dr Agnieszka Woźniak, prorektor ds. rozwoju PANS w Krośnie tłumaczy, że uczelnie, które otrzymały wsparcie, musiały spełnić wymagania określone w Komunikacie Ministra Nauki z dnia 25 marca 2024 r. Wśród kryteriów był brak negatywnych ocen jakości kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych w danej uczelni, wydanych przez Polską Komisję Akredytacyjną w latach 2018-2023; wynik monitoringu dotyczącego absolwentów studiów o profilu praktycznym prowadzonych w uczelni, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów w 2021 r., w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu, wskazujący, że względny wskaźnik zarobków absolwentów studiów pierwszego stopnia jest większy albo równy 0,67.

- Środki jakie uzyskaliśmy, przeznaczymy na szkolenia, konferencje oraz wyjazdy studyjne dla pracowników i studentów, a także doposażenie laboratoriów dydaktycznych - powiedziała dr Agnieszka Woźniak.

Warto także wspomnieć, że Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie otrzymała ok. 5 mln zł wsparcia w ramach projektu "Edukacja".

- Jego głównym celem jest podniesienie jakości kształcenia studentów na kierunkach zgodnych z potrzebami rynku pracy, w tym kształcących w obrębie inteligentnych specjalizacji poprzez modernizację, adaptację i utworzenie sal dydaktycznych, a także wdrożenie nowoczesnych systemów audiowizualnych w dwóch aulach Uczelni, co pozwoli na prowadzenie zajęć w sposób hybrydowy lub zdalny, a także transmisje live z wydarzeń organizowanych dla studentów - informuje dr Agnieszka Woźniak.

Zadania w ramach tego projektu
- Utworzenie czterech pracowni dla kierunku ratownictwo medyczne: sala z symulatorem karetki, sala szpitalnego oddziału ratunkowego SOR, sala umiejętności technicznych, sala taktycznego ratownictwa medycznego.
- Adaptacja i modernizacja sali dydaktycznej dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne: prace związane z modernizacją i adaptacją sali (m. in. akustyczna ściana mobilna, nowa instalacja oświetleniowa, stworzenie dodatkowego stanowiska pracy dla wykładowcy oraz modernizacja istniejącego); zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania sali 108 jako dużej sali wykładowej oraz dwóch niezależnie funkcjonujących sal laboratoryjnych/ćwiczeniowych; montaż systemu audiowizualnego.
- Doposażenie pracowni 5G dla kierunku Informatyka: autonomiczne stanowisko robotyczne.
- Modernizacja systemów audiowizualnych w aulach Uczelni - zakup i montaż oraz wdrożenie nowoczesnych systemów audiowizualnych w dwóch aulach Uczelni.
- Zwiększenie dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami: instalacja pętli indukcyjnej w auli przy ul. Dmochowskiego 12, plany i tabliczki tyflograficzne w budynkach uczelni - kampus przy ul. Dmochowskiego, Rektorat, Biblioteka.


~Wjertaljot

14-07-2024 13:08 0 3

Szkoda kasy?
Odpowiedz

~Coo

11-07-2024 22:30 6 2

Kody magisterka z informatyki?
Komputery są w szkole.
Odpowiedz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.