Certyfikat dla specjalności "Bezpieczeństwo systemów informatycznych" i współpraca PWSZ w Krośnie z firmą Stimo.
Specjalność Bezpieczeństwo systemów informatycznych na kierunku Informatyka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. St. Pigonia w Krośnie wyróżniona certyfikatem Studia z przyszłością. Patronat nad specjalnością objęła firma Stimo Sp. z o.o.

Dzisiejsza cywilizacja daje nam nieograniczone możliwości w wymianie informacji i myśli. Wraz z rozwojem Internetu pojawiły się zagrożenia wynikające z niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu, z którego korzystamy, a także nieprawidłowego korzystania z zasobów sieci. Przestępcy komputerowi, dla osiągnięcia korzyści materialnych, chcą wykraść nasze prywatne dane. W związku z potrzebą ochrony prywatności pojawiła się nowa dyscyplina nazwana cyberbezpieczeństwem.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom rynku Zakład Informatyki uruchomił nową specjalność Bezpieczeństwo systemów informatycznych. Jej plan i program kształcenia został poddany ocenie przez grono ekspertów Konkursu i Programu Akredytacji „Studia z Przyszłością”.  Celem konkursu było wyróżnianie najbardziej innowacyjnych i nowoczesnych kierunków i programów studiów na polskich uczelniach. Specjaliści oceniający specjalność, przyznając certyfikat, potwierdzili wysoką jakość kształcenia, realizowanie misji edukacyjnej z uwzględnieniem wyzwań, jakie stawia współczesny rynek pracy.

pwsz krosno

Ocenie podlegał program kształcenia – jego jakość i innowacyjność oraz wyróżnienie na tle innych uczelni, efekty kształcenia - czy są one cenione przez pracodawców oraz czy wzmacniają pozycję studenta na rynku pracy zarówno polskim jak i europejskim oraz czy w toku kształcenia rozwijanie są umiejętności zawodowych studentów. Wszystkie oceniane kryteria zostały spełnione w stopniu wyróżniającym oraz znaczącym.

Pion Integracji Systemów i Sieci Stimo odpowiada za analizę potrzeb, instalację oraz integrację zaawansowanych urządzeń i systemów teleinformatycznych. W kontekście rosnących zagrożeń cyberatakami, jednym z ważniejszych aspektów działalności pionu integracji, jest budowa systemów bezpieczeństwa sieciowego oraz stały nadzór i monitoring infrastruktury klientów pod kątem wystąpienia potencjalnych zagrożeń czy nieprawidłowości. Działalność w tym obszarze opiera się na grupie wyspecjalizowanych inżynierów systemowych, posiadających bogate doświadczenie oraz międzynarodowe certyfikaty zawodowe potwierdzające wysoki poziom znajomości zaawansowanych technologii teleinformatycznych. Osoby te wspomagały nauczycieli akademickich przy tworzeniu programu specjalności.

-W związku z ciągłym rozwojem Spółki, poszukiwani są kandydaci na stanowiska inżynierskie. Jesteśmy przekonani że utworzenie specjalności „Bezpieczeństwo systemów informatycznych” w PWSZ Krosno, pozwoli na łatwiejsze pozyskanie dobrze przygotowanych inżynierów oraz dalszy rozwój firmy – mówi Dyrektor Generalny Stimo, Pan Piotr Długosz. -Liczymy również, że studenci tej specjalności będą zainteresowani uczestnictwem w praktykach zawodowych w naszym przedsiębiorstwie i udziałem w ciekawych projektach teleinformatycznych Stimo – dodaje.

pwsz

Absolwenci specjalności, oprócz ogólnej wiedzy z dziedziny informatyki obejmującej zasady funkcjonowania nowoczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, grafiki komputerowej, administracji sieci komputerowych, programowania i administrowania systemami informatycznymi, bazami danych oraz technologii internetowej będą posiadali aktualną wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa systemów informatycznych. Nabędą umiejętność projektowania, wdrażania, użytkowania, administrowania i testowania bezpiecznych systemów IT, będą potrafili sprawdzić bieżący stan sieci pod względem poziomu bezpieczeństwa, poznają metodyki wykrywania włamań do systemów IT oraz metody tworzenia bezpiecznego kodu oraz sposoby zabezpieczania przesyłanych informacji. Posiądą także wiedzę odnośnie prawnych aspektów ochrony informacji, w tym informacji niejawnych.

Absolwenci będą mogli podjąć pracę w każdym przedsiębiorstwie, dla którego priorytetem jest bezpieczne przechowywanie, przetwarzanie i transmisja aktywów, jakim są informacje.


Udostępnij ten artykuł znajomym: