Ponad 8 milionów złotych będzie kosztowała modernizacja oświetlenia ulicznego w Krośnie. 14 listopada umowę na realizację tej inwestycji podpisali prezydent Krosna Piotr Przytocki i prezes Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST sp. z o.o. z Radomia Stefan Tatarek.
Po wielu perturbacjach związanych z wyłonieniem wykonawcy na wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne, 14 listopada podpisana została umowa z wykonawcą. - Historia procedowania tego projektu jest dość długa. Najpierw nasze starania dotyczyły pozyskania dotacji niezbędnej do realizacji tego przedsięwzięcia sięgającego kwoty 8 mln zł. Potrzebowaliśmy źródła zewnętrznego by to sfinansować. Kilkukrotne próby pozyskania środków z Unii Europejskiej z różnych funduszy nie przynosiły rezultatów - opowiada prezydent Piotr Przytocki. - Pojawił się jednak program zainicjowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej "Ochrona atmosfery 3.3 SOWA - oświetlenie zewnętrzne". Złożyliśmy dobrze przygotowany projekt i jako pierwsza gmina w Polsce podpisaliśmy umowę o pożyczkę na realizację tego przedsięwzięcia wiosną tego roku.

Miasto będzie spłacać pożyczkę oszczędnościami wynikającymi z zastosowania nowoczesnych energooszczędnych opraw oświetleniowych. Będzie też możliwość umorzenia 10 procent tej pożyczki. Oszczędności mają sięgać rocznie około 1 mln zł, więc całość przedsięwzięcia wartego ponad 8,1 mln zł, powinna się wrócić po 8 latach.

Cały projekt zakłada instalację 3 543 sztuk inteligentnych opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami LED na terenie całego miasta. Pozostała część oświetlenia ulicznego już jest zaawansowana technologicznie. Oprawy wymieniane są co roku z własnych środków miasta. Zmodernizowana zostanie też cała infrastruktura oświetleniowa sterowana w tej chwili w różny sposób. Zastosowane zostaną 44 punkty sterownia grupowego oprawami. Jest to istotna zmiana choćby z punktu warunków pogodowych czy pór roku. Sfinansowana zostanie też modernizacja 108 sztuk istniejących szaf oświetlenia ulicznego, wymiana 108 słupów oświetleniowych, które są w najgorszym stanie technicznym i wymiana ponad 8 km przewodu oświetleniowego.

- W modernizacjach oświetlenia ulicznego specjalizujemy się od 25 lat. Na swoim końce mamy wymienionych ponad 400 tysięcy opraw oświetleniowych na ulicach wielu miast i gmin w Polsce. Od pięciu lat wpisujemy się w rewolucję ledową, czyli wymianę opraw na energooszczędne nowoczesne oprawy LED. Zadanie, które nas czeka w Krośnie jest dość poważne. Mamy je wykonać w systemie zaprojektuj i zbuduj. Zaczynamy więc od razu od prac projektowych - powiedział Stefan Tatarek, prezes spółki ELTAST z Radomia.

- Innowacją modernizacji oświetlenia w Krośnie będzie internetowy dostęp do szaf oświetleniowych, które zostaną przebudowane. Oprawy będą wyposażone w urządzenia sterujące pozwalające na obniżenie mocy i jasności świecenia opraw w porze głębokiej nocy, kiedy ruch na terenie miasta zanika. Pozwoli to uzyskanie dodatkowych oszczędności - dodał Sławomir Pałczyński dyrektor spółki ELTAST.

Oświetlenie zmodernizowane zostanie między innymi na część Alei Jana Pawła II, gdzie są najstarsze słupy energetyczne. Dzięki temu nowoczesne jednolite oświetlenie ledowe będzie już na całej długości drogi krajowej nr 28 w granicach miasta począwszy od ul. Bieszczadzkiej. - Modernizacja obejmie łącznie 163 ulice na terenie miasta - stwierdził Krzysztof Smerecki, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej UM Krosna.

Prace potrwają do końca września 2020. W tym czasie mieszkańcy trzeba się liczyć z krótkimi, okresowymi wyłączeniami oświetlenia ulicznego. Mieszkańcy mają być informowani o tym z wyprzedzeniem.

W podpisaniu umowy wzięli też udział zastępca dyrektora PGE Rejon Energetyczny Krosno Zbigniew Głowaty oraz energetyk miejski Bogdan Ginalski.