Planowana budowa obwodnicy Miejsca Piastowego wciąż budzi emocje. Tym razem jest informacja gminy Krościenko Wyżne.
Na stronie internetowej gminy Krościenko Wyżne pojawiła się informacja w sprawie planowanego przebiegu obwodnicy Miejsca Piastowego przez tereny Gminy Krościenko Wyżne (Podwariant Ia). Jest ona pokłosiem opublikowanych na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wariantów planowanej budowy obwodnicy Miejsca Piastowego, jak również opinii wyrażonej przez samorządy powiatu krośnieńskiego 19 lipca 2021 r.

Z komunikatu możemy się dowiedzieć, że poprowadzenie budowy obwodnicy Miejsca Piastowego przez terytorium gminy Krościenko Wyżne w sposób oznaczony w "Podwariancie Ia" jest rozwiązaniem skrajnie niekorzystnym dla gminy i jej mieszkańców. Dzieli jej teren na dwie części, niszcząc walory przyrodnicze oraz ograniczając prawa własności do nieruchomości gruntowych. Ponadto, utrudnia dostęp do instytucji sportowych czy kulturalnych, które dla Państwa zawsze były istotne. Obszary naszej gminy, mieszczące się przy ul. Brzozowskiej i ul. Grunwaldzkiej, atrakcyjne dla mieszkańców pod względem inwestycyjnym z uwagi na zwarty charakter zabudowy jednorodzinnej – stracą swe dotychczasowe walory.

- Wykonanie inwestycji zgodnie z "Podwariantem Ia", będzie sprzeczne z celem jaki przyświeca budowie drogi. Już sama nazwa zadania wskazuje, iż ma być to "budowa obwodnicy Miejsca Piastowego w ciągu drogi krajowej DK28", natomiast przywołana opcja (Ia) w żaden sposób nie skutkuje powstaniem obwodnicy Miejsca Piastowego, nie odciąża ronda w Miejscu Piastowym, jak również nie znajduje się w ciągu drogi krajowej nr 28. Kryteria te spełniają natomiast wszystkie pozostałe warianty - czytamy w komunikacie.

Autorzy komunikatu dodają też, iż głównym beneficjentem takiego rozwiązania będzie Gmina Miasto Krosno, a nie Miejsce Piastowe.

- Mamy do czynienia z sytuacją, gdzie interes Miasta Krosna zostaje potraktowany jako nadrzędny, co wywiera w konsekwencji negatywne skutki dla sąsiednich samorządów - poinformowano w komunikacie.

Władze gminy zachęcają do udziału w zebraniach wiejskich, które odbędą się w tej sprawie:
Zebranie Wiejskie Sołectwa Krościenko Wyżne - Sala Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym - 14.08.2021 r. godz. 19:00.
Zebranie Wiejskie Sołectwa Pustyny - świetlica OSP w Pustynach - 22.08.2021 r. godz. 11:00.

O sprawach związanych z planowanym przebiegiem obwodnicy Miejsca Piastowego pisaliśmy w tekstach:
Samorządy jednomyślne w sprawie budowy obwodnicy Miejsca Piastowego. Prawie...Obwodnica drogi ekspresowej S-19. Stanowisko wójta i Rady Gminy Miejsce Piastowe

Przebieg obwodnicy przez teren Gminy Krościenko Wyżne: ul. Brzozowska przy stacji benzynowej, "Księży Las" za stadionem GKS "Wisłok" Krościenko Wyżne, za cmentarzem do "Małej Dębiny" i granicy z Krosnem: Plan-sytuacyjny.pdf.