Po ponad 2 dekadach funkcjonowania, PWSZ w Krośnie po raz pierwszy zmienia swoją nazwę. Nastąpi to z dniem 1 maja br.
Ustawa z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wyodrębniło nową kategorię uczelni - Publiczna Uczelnia Zawodowa dla dotychczasowych PWSZ-ów.

W przypadku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie kwestia ta była dyskutowana od początku roku akademickiego 2018/2019 zarówno w gronie pracowników, jak i studentów. Zwracano uwagę, że nowa nazwa ma podkreślać charakter szkoły i jej umocowanie formalno-prawne w systemie uczelni państwowych, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na regionalne oddziaływanie PWSZ i jego środowiska.

Nazwa krośnieńskiej uczelni nie była zmienia przez ponad 20 lat jej funkcjonowania. Dodany był jedynie do nazwy patron, prof. Stanisław Pigoń. Przyjęta nowa nazwa podkreśla wysoki standard jednostki przez słowo „uczelnia”, publiczny dostęp do kształcenia przez słowo „państwowa” oraz regionalny charakter przez wskazanie jej lokalizacji i zasięgu oddziaływania (Karpacka, w Krośnie).

prof. Grzegorz Przebinda
prof. Grzegorz Przebinda, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie

- Uczelnia jest dumna z dotychczasowych osiągnięć i sukcesów, nie zmienia też struktury organizacyjnej oraz zasad funkcjonowania. Zmienia nazwę po to, by bardziej podkreślić swoje zakorzenienie w regionie i uczelniany charakter. Nowa nazwa i logo łączy stare z nowym. W trudnej sytuacji pandemii uczelnia wywiązuje się ze swoich zadań dydaktycznych wzorowo, cały czas prowadząc skutecznie zdalne nauczanie - mówi prof. Grzegorz Przebinda, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie zmieni nazwę na Karpacką Państwową Uczelnię w Krośnie z dniem 1 maja 2020 r.

Na razie adres strony internetowej uczelni (www.pwsz.krosno.pl) pozostaje bez z mian.

Udostępnij ten artykuł znajomym: