Rozstrzygnięty został konkurs na dyrektora Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym.
Jakub Bereś został dyrektorem Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym.

Nowy dyrektor jest absolwentem wydziału ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, filia w Rzeszowie, jak również ukończył liczne studia podyplomowe w tym, co szczególnie istotne kierunek Zarządzanie w Służbie Zdrowia na Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Ponadto, w roku 1996 złożył z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Posiada również doświadczenie zawodowe jako członek Zarządu i Dyrektor Finansowy Uzdrowiska Rymanów S.A., Dyrektor Naczelny SPG ZOZ w Jedliczu oraz Dyrektor Sanatorium Uzdrowiskowego "Wisła" w Iwoniczu-Zdroju.

Dokument powołujący Jakuba Beresia na stanowisko dyrektora SPG ZOZ wręczył wójt Mateusz Liput.