Ponad trzy tysiące wniosków i opinii mieszkańców oraz przedstawicieli władz samorządowych wpłynęło w ramach akcji informacyjnej dot. przebiegu obwodnicy Miejsca Piastowego. Jakie wprowadzono korekty?

Akcja informacyjna i raport


Głównym celem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej Etap I (STEŚ-R Etap I) jest znalezienie optymalnego korytarza obwodnicy Miejsca Piastowego, Rymanowa, Beska oraz Zarszyna, który będzie najmniej kolidował z uwarunkowaniami lokalnymi takimi jak istniejąca zabudowa, tereny zabytkowe, osuwiskowe czy obszary chronione przyrodniczo.

- W ramach opracowywanej dokumentacji projektowej, przeprowadzona została druga akcja informacyjna dla społeczeństwa. W dniach 13 - 15 czerwca 2022 r. wykonawca dokumentacji zorganizował i przeprowadził spotkanie ze społeczeństwem i zainteresowanymi stronami tj. organizacjami i komitetami społecznymi - informuje Joanna Rarus z GDDKiA w Rzeszowie.

W trakcie spotkania zaprezentowano warianty tras obwodnicy Miejsca Piastowego, Rymanowa, Beska oraz Zarszyna, które były analizowane na etapie STEŚ-R Etap I. Ze spotkania informacyjnego został sporządzony "Raport z akcji informacyjnej II", który dostępny jest do wglądu w siedzibach właściwych urzędów gmin oraz na stronie internetowej GDDKiA Oddział w Rzeszowie

Korekty


W ramach przeprowadzonej akcji informacyjnej wpłynęło ponad trzy tysiące wniosków i opinii mieszkańców oraz przedstawicieli władz samorządowych. Dotyczyły one poparcia poszczególnych wariantów oraz propozycji korekt ich przebiegów. W wyniku tych wniosków wprowadzono następujące korekty:

- w wariancie 1 nastąpiła korekta przebiegu w okolicach miejscowości Widacz, dzięki której nie występuje już podział miejscowości na dwie części i odcięcie pojedynczego domu,

- w wariancie 5 zaproponowano korektę rozwiązania skrzyżowania obwodnicy z DK19, uwzględniającą zachowanie ciągłości drogi gminnej, która jest wykorzystywana przez komunikację miejską oraz zapewni bezpieczną komunikację pieszą,

- w wariancie 5 zaaprobowano podwariant 5a omijający miejscowość Zalesie,

- w wariancie 5 i 6 skorygowano przebieg obwodnicy w okolicach miejscowości Besko,

- w wariancie 6 zaproponowano podwariant 6a omijający tereny przeznaczone w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krościenko Wyżne tereny pod zabudowę mieszkaniową.


W ramach przeprowadzonej akcji informacyjnej, uwzględniając postulaty stron, projektant przeanalizował zaproponowane możliwości korekty przebiegu obwodnicy Miejsca Piastowego, Rymanowa, Beska oraz Zarszyna.

- Wszystkie uwzględnione postulaty w poszczególnych gminach zostały zawarte w raporcie z akcji informacyjnej. Wyniki konsultacji oraz głosy społeczeństwa zostaną uwzględnione w analizie wielokryterialnej zadania inwestycyjnego oraz we wniosku o wydanie decyzji środowiskowej (DŚU). Dopiero po uzyskaniu DŚU, w sposób ostateczny zostanie określony przebieg przyszłej obwodnicy Miejsca Piastowego, Rymanowa, Beska oraz Zarszyna - dodaje Joanna Rarus.

Obwodnica Miejsca Piastowego w ciągu DK28


Obwodnica Miejsca Piastowego to zadanie z rządowego Programu budowy 100 obwodnic, dla którego proces inwestycyjny dopiero się rozpoczyna. W ramach prowadzonych prac wykonawca będzie zobowiązany przeanalizować możliwość poprowadzenia obwodnicy zarówno po wschodniej, jak i zachodniej stronie miasta. Ostatecznie przebieg nowej drogi zostanie ustalony w DŚU.

Obwodnica powstanie w nowym śladzie drogi krajowej nr 28 jako droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o długości ok. 22,3 km. Inwestycja obejmie budowę pełnego zakresu DK28 klasy GP wraz ze skrzyżowaniami (ewentualnie węzłami), drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi zapewniającymi dostęp do drogi publicznej, obiektami inżynierskimi i ochrony środowiska. Zlikwidowane zostaną także kolizje z infrastrukturą techniczną niezwiązaną z drogą.

Cel inwestycji


Istniejący odcinek drogi krajowej nr 28 przechodzi przez miejscowości: Miejsce Piastowe, Iwonicz-Zdrój, Rymanów, Besko oraz Zarszyn wśród zwartej zabudowy mieszkaniowej z licznymi jednopoziomowymi skrzyżowaniami i przejściami dla pieszych. Duże natężenie ruchu, na które składa się w głównej mierze ruch tranzytowy, jest niezwykle uciążliwe dla mieszkańców. Celem budowy obwodnicy Miejsca Piastowego jest więc przede wszystkim wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w tych miejscowościach.

Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Nowa trasa ułatwi tranzyt w ciągu drogi krajowej nr 28 Krosno - Sanok i dalej w kierunku wschodnim, tj. do przejścia granicznego z Ukrainą w Medyce. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

~dziadek

24-11-2022 17:51 3 1

A zdaniem UBywatela to którędy powinna przebiegać droga, skoro nie można jej poprowadzić przez czyjeś posesje?
Odpowiedz

~obywatel

23-11-2022 20:34 5 0

Nie mam nic do rozwoju Krosna ale mam bardzo do pomysłu przebiegu trasy przez "Zalesie"

Fajnie się tutaj każdemu pisze bo jest z dala od tej sytuacji ale postawcie się w sytuacji tamtych ludzi i mieszkańców przez których domy, działki i bliskie sąsiedztwo ma przebiegać ta trasa.

Odpowiedz

~obywatel

23-11-2022 20:31 2 1

~bojkot miejsca

No tak masz rację Krosno za to jest miastem Młodych i tętni życiem, zapomniałeś sprawdzić jak się Władza waszego Miasta przejechał w obliczeniach kosztów drogi przez "lotnisko" i w związku z tym jest mega bogata (czytaj zobaczymy na cenę śmieci po nowym roku jak będziecie refundować drogi)
Odpowiedz

~obywatel

23-11-2022 20:27 4 0

~Janek

Zrozum że wszystkie gminy i starostwo wypowiedziało się już na ten temat przedstawiając swój optymalny przebieg trasy dla wszystkich zainteresowanych (pewnie go widziałeś czy nie??)

Odpowiedz

~do artur

22-11-2022 22:51 1 4

Gdyby nie ten grajdołek to byście z Michalitami co najwyżej na polu ziemniaki uprawiali.
Odpowiedz

~bojkot miejsca

22-11-2022 22:36 2 5

Wszyscy młodzi zwiewają z tej wiochy, klimat jak za pańszczyźniany, chałupy rozwalające się i Dom Kultury na który brakuje 20 milionów złotych i stoi moloch i gnije. Chcielibyście zablokować wszelki rozwój regionu. A jeszcze w zeszłym wieku kazirodztwo kwitło w najlepsze w Miejscu. Gdyby nie Markiewicz to byście do dzisiaj czarownice na stosach palili - zabobonni i zawistni. Modlą się za figurą, a mają diabła za skórą.
Odpowiedz

~Janek

22-11-2022 21:42 3 7

Zrozumcie że Obwodnica "Miejsca Piastowego" to robocza nazwa! Ta droga omija Iwonicz,Rymanów, Besko i Zarszyn.
Krosno jako największe gospodarcze miasto regionu ma pełne prawo wypowiadać się w jakim kształcie będzie przebiegać nowa droga która swój początek w każdym wariancie będzie mieć w Krośnie.


Miejsce Piastowe to mała wiocha która dzięki skrzyżowaniu dróg i bliskości Krosna jakoś dycha.
Odpowiedz

~artur

22-11-2022 18:35 11 2

Gdy krosno robi sobie drogi to nie pyta nikogo z Miejsca Piastowego o ich przebieg, więc niech odpindoli sie w delikatny sposób od przebiegu obwodnicy Miejsca Piastowego. To nie jest obwodnica grajdołka krosno.
Odpowiedz

~sirtolainen

21-11-2022 19:46 9 3

Czy ktoś z Krosna pytał kogoś z Miejsca Piastowego którędy przeprowadzić obwodnicę miasta Krosna ......... może gdyby zapytali to może wybudowali by prawdziwą obwodnicę a nie drogę łączącą Turaszówkę ze Suchodołem ..
Warto pytać mądrzejszych !!!!!!!!!
Odpowiedz

~SOMGORSI

21-11-2022 13:57 2 6

Państwo powinno postawić na kolej, i problem może nie w całości ale w dużej części by zniknął. Linie kolejowe świecą pustkami, szyny rdzewieją. Tyle się mówi o rewitalizacji linii kolejowych i na tym się kończy.
Odpowiedz

~ciemnogród

21-11-2022 12:19 10 16

Miejscu Piastowemu nic nie pasuje. Nic im nie budować. Lubią klimaty pańszczyźniane to niech takie zostaną. Niech dojeżdżają drogami z kamieni i krowiego łajna.
Odpowiedz

~Antoni

21-11-2022 12:04 7 6

Cytat: "Celem budowy obwodnicy Miejsca Piastowego jest więc przede wszystkim wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w tych miejscowościach".
To jest cel budowy obwodnicy, a nie budowa drogi ekspresowej dla miejsca piastowanego do Krosna.
Czy wygra rozum, czy partyjniactwo?
Odpowiedz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.