Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie poinformowała o inwestycjach realizowanych w 2022 roku oraz o planach na 2023 rok. Są również inwestycje na terenie powiatu krośnieńskiego.
GDDKiA w Rzeszowie poinformowała, że bieżącym roku udostępniono kierowcom ostatni odcinek drogi ekspresowej S19 między Rzeszowem a Lublinem oraz przebudowaną DK28 Przemyśl - Medyka. Prace budowlane ruszyły na S19 między Rzeszowem a Babicą, a na realizację kolejnych czterech odcinków szlaku Via Carpatia podpisano umowy.

- Mijający rok to także przygotowanie inwestycji, które planujemy zrealizować w najbliższych latach, oraz szereg zadań drogowych, mostowych i tych poprawiających bezpieczeństwo ruchu - informuje Joanna Rarus z GDDKiA w Rzeszowie.

S19 w powiecie krośnieńskim


W województwie podkarpackim na etapie realizacji w systemie Projektuj i buduj jest sześć odcinków S19, w tym między węzłami:
- Domaradz - Krosno-Iskrzynia (długość 12,5 km, wartość umowy na realizację: 1,1 mld zł, wykonawca: Mostostal Warszawa, trwa projektowanie - złożenie wniosku o decyzję ZRID w 2023 r.),
- Krosno-Iskrzynia - Miejsce Piastowe (długość 10,3 km, wartość umowy na realizację: 365 mln zł, wykonawca: Aldesa, złożony wniosek o decyzję ZRID),
- Miejsce Piastowe - Dukla (długość: 10,09 km, wartość umowy na realizację: 478 mln zł, wykonawca: Strabag, złożony wniosek o decyzję ZRID),
- Dukla - Barwinek (długość 18,2 km, wartość umowy na realizację: 1,5 mld zł, wykonawca: Polaqua, trwa projektowanie - złożenie wniosku o decyzję ZRID w 2023 r.).

Obwodnice w przygotowaniu


W cyklu realizacji inwestycji drogowej najwięcej czasu pochłania nie sama budowa, ale proces prac przygotowawczych. I właśnie na etapie przygotowania jestosiem nowych inwestycji drogowych, które powstaną w woj. podkarpackim w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.
Obwodnica Miejsca Piastowego w ciągu DK28 - opracowanie dokumentacji STEŚ-R (podpisanie umowy: 26 kwietnia 2021 r., wartość: 10 688 700 zł, wykonawca: konsorcjum firm MPRB (lider), Mosty Kraków i MP Infra (partnerzy), termin realizacji: II kwartał 2023 r.).
Po opracowaniu Studium korytarzowego, do dalszych prac projektowych zarekomendowano cztery warianty przebiegu przyszłej obwodnicy. Aktualnie wykonawca m.in. prowadzi inwentaryzację przyrodniczą i projektuje jezdnie dodatkowe komunikujące nieruchomości zlokalizowane po obu stronach obwodnicy. Lokalizowane są zbiorniki retencyjne dla odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz uszczegóławiane są rozwiązania projektowe obiektów inżynierskich. W zakresie rozpoznania gruntu przeprowadzono badania geofizyczne dla każdego z wariantów. Ponadto wykonywane są odwierty badawcze na potrzeby opracowania dokumentacji hydrogeologicznej oraz Studium geologiczno-inżynierskiego.
Po zakończeniu tego etapu prac projektowych zostanie wskazany wariant, dla którego wystąpimy z wnioskiem o wydanie DŚU. Wariant ten zostanie wybrany na podstawie wyników analizy wielokryterialnej, uwzględniającej kryteria społeczne, środowiskowe, ekonomiczne i techniczne. Po uzyskaniu DŚU, w sposób ostateczny zostanie określony przebieg przyszłej obwodnicy Miejsca Piastowego.

Remonty dróg, zadania mostowe, budowa chodników


- Mijający już rok to na Podkarpaciu także realizacja mniejszych, ale nie mniej ważnych zadań, takich jak budowa chodników, przebudowa skrzyżowań, remonty mostów czy istniejących odcinków dróg. Zdecydowanie poprawiają one komfort jazdy, warunki życia mieszkańców oraz pełnią ważne funkcje zarówno dla lokalnych społeczności, jak i dla ruchu tranzytowego - tłumaczy Joanna Rarus.

W tym roku zakończono realizację zadań drogowych, mostowych oraz tych z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD), na łączną wartość 30,5 mln zł. Są w tym m.in.:
- budowa przepustu w Lipowicy w ciągu DK19 (wartość: 3,1 mln zł),
- budowa przepustu w Tylawie w ciągu DK19 (wartość: 1,9 mln zł),
- remont mostu w Miejscu Piastowym w ciągu DK19 (wartość: 1,4 mln zł),
- remont przepustu w Iskrzyni w ciągu DK19 (wartość: 860 tys. zł).

Podpisano umowę na budowę trasy S19 z Dukli do Barwinka
W 2023 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji wielu innych inwestycji, w tym:
- wykonanie dojścia do przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem przejścia na DK28 w Jaszczwi,
- remont mostu przez rz. Jasiołka w Zboiskach w ciągu DK19,
- budowa mostu przez potok Flora w ciągu DK28 w Klimkówce,
- zaprojektowanie i budowa chodnika z odwodnieniem w ciągu DK19 w Lipowicy (dł. 0,4 km).

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.