Rozpoczęło się wylesienie pasa gruntu w kompleksie leśnym Targowiska w pobliżu miejscowości Widacz. Są to prace przygotowawcze do budowy drogi ekspresowej S19 od węzła Krosno (Iskrzynia) do węzła Miejsce Piastowe.
Nadleśnictwo Dukla informuje, że prace leśne kompleksie leśnym Targowiska prowadzone są w związku z realizacją przez GDDKiA inwestycji pod nazwą "Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Iskrzynia (z węzłem) do węzła Miejsce Piastowe (z węzłem) dł. ok. 10,3 km". Inwestycja jest realizowana w oparciu o ustawę z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

- Obecnie prace przygotowawcze polegają na wycince wszystkich drzew i krzewów zlokalizowanych w granicach pasa drogowego na terenie działek ewidencyjnych: nr 603 obręb Targowiska oraz działki nr 229 obręb Widacz w gminie Miejsce Piastowe. Dzialki te są w zarządzie Nadleśnictwa Dukla - powiedział Stanisław Gazda, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Dukla.

Wylesienie prowadzone jest na podstawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

s19 węzeł krosno

Prace prowadzone będą również w granicach pasa drogowego na terenie działki ewidencyjnej nr 2894/1 położonej w obrębie Targowiska po wydaniu przez Wojewodę Podkarpackiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzja ZRID).

Powierzchnia wylesienia wynosić będzie 5,45 ha z szacunkową masą grubizny 1300 m sześciennych.

- Wycinka na przeważającej części powierzchni planowana jest do końca lutego br., natomiast działce 2894/1 prace mają trwać przez około dwa miesiące po wydaniu ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację budowy tego odcinka drogi ekspresowej S19 - zaznaczył Edward Marszałek, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.

Nowy odcinek drogi ekspresowej o długości około 10,3 km o przekroju dwujezdniowym będzie miał dwa pasy ruchu w obu kierunkach, wraz z pasem awaryjnym. Powstaną dwa węzły drogowe: Krosno (nazwa węzła z etapu projektowania: Iskrzynia) i Miejsce Piastowe. Węzeł Krosno połączy drogę ekspresową S19 z drogą krajową nr 19 i drogą powiatową nr 1973R, natomiast węzeł Miejsce Piastowe stanowić będzie połączenie z drogą krajową nr 28.

- Zakres prac obejmie także budowę obiektów inżynierskich, w tym dziewięciu mostów, trzech wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej, czterech wiaduktów nad drogą ekspresową, trzech przejść dla zwierząt oraz trzech przepustów pod trasą główną. W miejscowości Widacz droga ekspresowa poprowadzona zostanie wiaduktem nad linią kolejową nr 108 relacji Stróże - Krościenko - informuje Joanna Rarus z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie.

Droga zostanie wyposażona również w urządzenia BRD oraz ochrony środowiska. Przebudowane lub rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna oraz cieki wodne i urządzenia melioracyjne. W celu realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem drogi, wybudowany zostanie Obwód Drogowy zlokalizowany w miejscowości Miejsce Piastowe.

Umowa na budowę S19 Domaradz - Krosno (Iskrzynia) podpisana
Odcinek S19 od węzła Krosno do Miejsca Piastowego realizowany jest w systemie Projektuj i buduj. Wykonawcą jest konsorcjum Aldesa Construcciones Polska i Aldesa Construcciones. Wartość umowy wynosi 365 074 863,34 zł. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest wiosną tego roku, po uzyskaniu decyzji ZRID.

~Ent

10-02-2023 23:05 19 14

Tylko wylesiają, liczy się, że będzie droga, kogo obchodzi krajobraz :( Smutne to bardzo, ale LP, prowadzi tylko grabieżczą gospodrake leśna
Odpowiedz

~Wasyl

10-02-2023 15:50 31 29

Ciekawe czy tyle samo nasadzą?
Odpowiedz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.